پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه ادبیات» ثبت شده است

چکیده

حروف همگی نماینده نقش نحوی مدخول خود می باشند، در این پایان نامه حروف ربط تاویلی مورد بررسی قرار گرفته که این حروف علاوه بر ربط و افزودن معنایی غیرمستقل، عمل دیگری نیز دارد و آن این است که جمله ی ما بعد خود را به مفرد تبدیل نموده آن را برای قسمتی از جمله ی دیگر متعلق قرار می دهد از قبیل: فاعل، مفعول، مضاف الیه و غیر آنها. البته جمله ی موول لازم نیست که همه جا به مصدر تاویل گردد، بلکه در بعضی موارد به صفت تاویل می گردد که در تاویل به صفت نیز حالت هایی ازجمله: فاعل، مسند الیه و مسند و غیره به خود می گیرد.

در دستور زبان زایاگشتاری، تنها بخش نحوی زایا و اصلی است. بخش نحوی از راه قاعده های گشتاری ژرف ساخت و روساخت مربوط به هر یک از جمله های زبان را که تولید می کند به هم پیوند می دهد.

در این پایان نامه بر اساس قواعد و راهکارهای مربوط به نظریه دانشمند فقید، استاد عبدالرسول خیامپور در خصوص دستور گشتاری (تاویل) ابواب "قابوسنامه" اثر ارزشمند عنصر المعانی کیکاووس مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

مشرف الدین مصلح بن عبدالله متخلص به سعدی، به سبب انتسابِ وی به سعد بن ابیبکر بن سعد بن زنگی ولادت یافت. در حدود سال 606 هجری در شیراز و در میان خاندانی که از کودکی تحت تربیت پدر قرار گرفت و از هدایت و نصیحت او برخوردار گشت ولی در خردسالی یتیم شد. سعدی پس از مرگ پدر تحت سرپرستی سعد بن زنگی اتابک فارس قرار گرفت و اندکی بعد برای ادامه تحصیل به مدرسه نظامیه بغداد فرستاده شد و در همین شهر به خدمت ابوالفرج عبدالرحمن جوزی و شهاب الدین ابوحفص عمر بن محمد سهروردی رسیده و از صحبت و اقامت در خدمت ایشان و استماع سخنان عارفانه شان بهره برده است

عصر سعدی،عصر ترکتازی مغولان آدمی خوار و عصر آشفتگی و نا به سامانی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران است . زیرا در اثر یورش خانمان سوز مغولان از سویی مراکز قدرت سیاسی و پایگاه های اقتصادی در ایران به سرعت فرو پاشید و از سوی دیگر جان بر کفانی که برای دفع این سیل  بی امان قدم به میدان نهاده بودند، تاب پایداری نیاورده به شهادت رسیدند و آنان که از مهلکۀ این جنگ ناخواسته و نابرابر جان سالم به در برده بودند، ناگزیر خسته و نومید به شهرهایی که امن می پنداشتند،گریختند تا با سرنوشت شومی که در انتظارشان بود، دست و پنجه نرم کنند.بنابراین ایران به لحاظ سیاسی در برابر این قوم وحشی، مغلوب شد و قرن هفتم با توجه به آن چه گفته شد قرن اضطراب و هراس، روزگار دست از دنیا شستن، سر به گریبان فرو بردن، درون گرایی، تسلیم، رضا و قناعت و انزواست . اگر چه اندکی پیش از این، در پناه امنیتی که بر کشور سایه افکنده بود، مردم، همین عناصر فرهنگی ارزشمند را، برای رسیدن به لحظه های اوج و کمال، برمی گزیدند و با آن به خودسازی مشغول می شدند.


چکیده

موضوع این پژوهش بن مایه‌های اساطیری ابر و باد در شاهنامه فردوسی و گرشاسب نامه اسدی طوسی می‌باشد. این دو منظومه اثر حماسی هستند ولی در جای‌جای آن‌ها بن مایه‌های اساطیری فراوانی دیده می‌شود. از جمله بن مایه اساطیری ابر و باد که موضوع رساله حاضر می‌باشد. بررسی اسطوره باد که از ایزدان مشهور و نیرومند است. باد که شامل باد خوب و باد بد است. باد خوب و جنبه‌یایگریش و کمک به پهلوانان و شاهان، شاهنامه و گرشاسب نامه و باد بد و جنبه ویرانگریش که نمودی از دیوان شاهنامه است و همچنین بررسی اسطوره ابر که خود ابزاری مینوی است و نمادی است برای زن و باروری. که به‌طور مفصل در رساله حاضر شرح و توضیح داده شده است.

این پژوهش در هفت فصل تهیه و تنظیم شده است که به ترتیب عبارت است از: کلیات تحقیق، اسطوره و حماسه، چهارعنصر، باد، فرمانروایان باد، ابر و ابر و بادهای جادو انگیخته.

نتیجه کلی این پژوهش این است که بن مایه اسطوره ابر و باد در شاهنامه و گرشاسب نامه به‌وفور آمده است و ایزباد زمانی خدای غالب آریاییان بوده که او را ستایش می‌کردند و جادو سازان با آوردن باد و ابرهای سیاه چشم دشمن را از می‌انداختند که نمونه‌هایی از این جادو سازی در این دو منظومه آورده شده است.

واژهای کلیدی: شاهنامه- گرشاسب نامه- اسطوره- ابر- باد

مقدمه

اساطیر نشان دهنده فرهنگ و نحوه تفکر مردمان در دوران‌های کهن است؛ زبان گویای تاریخی است که از دوران‌های پیش تاریخی؛ سخنگوی بازمانده‌های گران‌بهایی است که از دل خاک‌ها بیرون کشیده می‌شود یا در دل سنگ‌ها و کوه‌ها یافت می‌گردد. اساطیر نماینده‌ی تداوم زندگی فرهنگی یک ملت و به‌نوعی تاریخ آن است.

پیشینیان بر این باورند که جهان از چهار آخشیج یا عنصر بنیادین به وجود آمده است. چهار عنصر سازنده آب و آتش و باد و خاک که دارای اساطیر جالب و فراوانی در سراسر جهان هستند و زمانی هر کدام دارای خداوند و ایزدی بوده‌اند و هر کدام از شاهان و آفریده‌های اهورامزدا از آن‌ها درخواست کمک کرده‌اند. از بین این چهار آخشیج آتش و باد مذکر یا نرینه و آب و زمین (خاک) مؤنث یا مادینه هستند.

از چهار عنصر بانام‌های دیگری نیز یاد شده است مانند چهار مادر- چهار بیخ- چهار ارکان- چهار گوهر- چهار بالشت- چهار پدر و ...

مقدمه

از میان عناصر چهارگانه، با توجه به ارتباط مفهوم زندگی باعنصر آب وتقدس وشکوه آتش(به خصوص در اساطیر و ادیان ایرانی)، بخش عمده ای از نمادپردازیهای مربوط به عناصر در اساطیر، به این دو عنصر اختصاص یافته است،اما دو عنصر دیگر(باد وخاک) ضمن اینکه در تعامل با کلّیت چهار آخشیج از نمادپردازی پیچیده ای برخوردارند،صاحب معانی نمادین مستقل وبااهمیتی نیز هستندکه دراین تحقیق، به طور خاص، به ویژگی های این دو عنصربه ظاهر کم اهمیت تر پرداخته خواهدشد.

این فصل،که فصل کلیات تحقیق حاضراست به بیان مساله،اهمیت وضرورت،اهداف،پیشینه وروش انجام تحقیق می پردازد.

2-1- بیان مسأله

«عناصر اربعه یا چهارگانه، یعنی چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش، با چرخش خود نظام طبیعت و ذات آفرینش را حفظ مى‏کنند. این چهار عنصر تشکیل دهنده‏ى جهان هستى و طبیعت هستند.طبیعت (آب و باد و خاک و آتش) بى‏واسطه‏ترین و صریح‏ترین ماده‏ى فیزیکى موجود در هستى است. باید گفت که نه تنها این چهار عنصر در ادبیات به ویژه شعر فارسى حضور دارند، بلکه داراى جایگاه مهمى نیز مى‏باشند؛ زیرا در برخى از آثار و متون منظوم، پس از حمد و سپاس خدا و مدح پیامبر و احیانا اصحاب یا خاندان پیامبر، در توصیف آفرینش عالم، ابتدا به همین چهار عنصر پرداخته مى‏شود. نمونه‏ى بارز این سنت شعرى، همانا شاهنامه‏ى حکیم توس است که پس از سپاس خداوند جان و خرد و سپس گفتار اندر ستایش خرد، به گفتار در آفرینش عالم مى‏پردازد و در آنجاست که به توصیف این چهار گوهر مى‏پردازد»(قرشی،1378، 127).

« عناصردرلغت جمع عنصراست به معنی بیخ واصل وحسب (انندارج).ودراصلاح چهارعنصرراصوفیان به چهارنفس تشبیه کرده اند؛ باد رانفس لوامه،آب رانفس اماره(جهل،خشم،بغض،قهر،کین،حسد،بخل،کفرونفاق) است وبدین ترتیب سایر آنهارابا صفات مذمومه یا ممدوحه تطبیق کرده اند»(گوهری،1382، 233).

«هم چنانکه در اوستا ازآب و آتش و خاک به چند وجه یاد می شود. از ایزد باد- یا هوانیر چند گونه سخن     می رود. وجه مشترک ودایی و اوستایی که در مورد ویو- ملاحظه می شود، در مورد واته تعمیم می یابد. در اوستا واته به معنی باد-و هواست وبا ویو یکی شمرده می شود»(رضی،1381، 219).

«نمادگرایی باد چندین وجه دارد.باد به دلیل انقلاب درونی اش،نمادبی ثباتی،ناپایداری وبی استحکامی است. باد نیروی اولیه است که متعلق به تیتانها است و خشونت و کوری آنان از همین جا است.ازسویی دیگر؛باد مترادف با نفخه است و در نتیجه مترادف است با روح و جوهر روحی از مبدایی الهی. از اینجا است که زبور،همچون قرآن،باد را پیک الهی و همسنگ فرشتگان می داند.در سنت اوستایی درایران باستان ،باد نقش پشتیبانی جهان و تنظیم کننده ی توازن جهانی واخلاقی را بر عهده دارد»(شوالیه و دیگری،1382، 7-6)

در دیوان حافظ 138 بار، در دیوان سعدی 102 بار و در دیوان مولانا 347 بار،واژة «باد» به کار رفته است که جز معنی حقیقی باد به معانی مجازی روح و نفس و دم هم دیده می‌شود و پر استعمال‌ترین شکل کاربرد آن در معنی دعایی است.

.در غزلیات سعدی،حافظ ومولوی؛باد،سخت جلوه‌گری می‌کند و غالباً‌ در شعر فارسی، باد، با چهرة مثبت و روشن و زیبای خود که بوی و خبر معشوق را دارد ظاهر می‌شود»(یاحقی،1369، 119).

 «خاک درفرهنگ، درادبیات دینی، اسطوره ها،روایات تاریخی وهم در ادب وهنر، ریشهء طولانی ودراز دارد. خاک،عنصر پاک جوهر وخمیر مایهء اولیهء پیدایش بشر است که پس از ساختن او، خداوند درتن (آدم)،روح را دمید. خاک، نماد فروتنی،شکسته نفسی، قناعت ومناعت نفس،تواضع وعلو معنویت انسان و... است»(همان،149).

«زمین ازنظر نمادین مقابل آسمان است وبه عنوان اصل منفعل در برابر اصل فعال،وجه مونث دربرابر یانگ، تمس(نیروی انتظامی)دربرابرستوه(نیروی صعود) ،شدت،سکون وغلظت،دربرابرطبیعتی لطیف،فراروحلال قرارمی گیرد»(شوالیه و دیگری،1382، 461).

بنابراین این پژوهش به دنبال جستجوی جایگاه وکاربردهای عناصراربعه وترجیحا عناصربادوخاک درنظم ونثروبه طورکلی ادبیات فارسی خواهد بودتا مجموعه نسبتا منظمی ازاین نمادها ومعنای مجازی ونمادین آنها برای طالبان علم ارائه دهد تادرتحلیل هایشان ازآنهااستفاده نمایند. یافتن جایگاه و کیفیت تجلی نام و مفهوم دو عنصر از چهار عنصر سازندة زندگی که از قدیمترین مباحث بوده و مادر هستی تلقی شده اند، در هر زمانی مغتنم است.


چکیده:

قرآن، احادیث و مفاهیم برگرفته ازآن، درتمامی عرصه های زندگی (فرهنگ، سیاست، اقتصاد، ادبیات و... ) مسلمانان و به ویژه شیعیان تاثیر و بازتاب های آشکار و پنهان فراوانی دارد. ادبیات کودک و نوجوان نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های ادبیات، به طور قابل ملاحظه ای از مفاهیم تربیتی این منابع، تاثیر پذیرفته است. تحقیق حاضر با عنوان «بررسی بازتاب مفاهیم تربیتی اسلام و قرآن در ادبیات کودک و نوجوان در دهه­ی هشتاد» از میان این مفاهیم فرواوان، به بررسی تاثیر و بازتاب مفاهیم؛ عبودیت، احترام ونیکی به پدرومادر، حلال وحرام، صداقت وراستگویی و عدل و عدالت در ادبیات  دهه هشتاد شمسی می پردازد. این تحقیق که از نظر هدف بنیادی و از نظر راهبرد اجرایی، توصیفی- تحلیلی می باشد، در4 فصل و به شیوه تحلیل محتوی به بررسی مفاهیم فوق پرداخته است. جامعه آماری تحقیق، کتب مربوط به ادبیات کودک و نوجوان در دهه 80  و حجم نمونه، کتب در دسترس محقق می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: مفاهیم تربیتی اسلام و قرآن در ادبیات کودک و نوجوان در دهه­ی هشتاد بازتاب داشته اند. به طوری که بیشترین آثار، درزمینه ادبیات کودک دردهه هشتاد شمسی به مفهوم عبودیت و بندگی اختصاص دارد و بقیه  مفاهیم  به  نسبت های تقریبا مساوی در رده های بعدی قرار دارند.

اهمیّت و ضرورت تحقیق

چگونگی پرورش نسل جدید، یکی از مهمترین اصولی است که پیشرفت یک کشور بدان وابسته است. سرمایه‌گذاری برای تربیت دینی افراد یک جامعه، در واقع نشانگر تمدن آن جامعه می‌باشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون آن جامعه را تضمین می­کند. بنابراین، مسئولان امر به منظور محقق ساختن شرایط مطلوب برای پرورش نسلی با ایمان و مذهبی، موظف هستند با فراهم کردن برنامه‌های تربیتی سالم و اصولی این امکان را فراهم سازند. تربیت دینی وقتی حاصل می‌گردد که مطابق دستورهای دینی در زندگی انسان رفتار شود.» (انصاری، 1380: 22)

در همین راستا، دغدغه درونی و دل مشغولی دایمی همه دلسوختگان دین و آموزه­های دینی، آن است که نسل جدید جامعه را نسلی مومن به ارزش­ها و عامل به فضایل اخلاقی و احکام الهی بار آورند. همه ما بر اهمیت و ضرورت تربیت دینی واقفیم و بر این باوریم که اگر افراد جامعه زندگی خود را بر مدار دین و خداباوری معنا کنند، سلامت و سعادت جامعه در همه ابعاد سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تضمین می­شود. جامعه­ای که دینی می­اندیشد و دینی رفتار می­کند، جامعه­ای است که راست­گویی و درست کاری، سعه صدر و بلندنگری، محبت و مهربانی، عشق و صمیمیت، ایثار و گذشت، استقلال و آزادی، تولید و باروری، هنر و هنرورزی و صدها فضیلت بزرگ دیگر در آن موج می­زند و انسان­ها خوشبختی و پیشرفت واقعی خود و جامعه خویش را در لحظه لحظه زندگی حس می­کنند. ( کریمی، 1380: 62)

ادبیات کودک ونوجوان مخصوصا به زبان شعری- که جنبه تاثیرگذاری اش به دلیل آهنگ وقافیه آن ونیزکوتاه بودنش نسبت به داستان، متجلی تر است- رسانه ای جذاب وکم هزینه برای فرهنگ هرجامعه می باشد. این پژوهش ازآن جهت مهم می نمایدکه اولا: تاکنون پژوهش مستقل علمی دراین زمینه انجام نشده است. ثانیا: برقراری پیوندبین منابع اصیل دین؛  قرآن ونهج البلاغه با ادبیات کودک می تواند نقش این دو یعنی قرآن وادبیات رادرتربیت کودکان بارزترسازد.

4-1- اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی مفاهیم تربیتی اسلام و قرآن وبازتاب آن در ادبیات کودک و نوجوان در دهه­ی هشتاد

اهداف جزیی:

- بررسی بازتاب مفاهیم تربیتی قرآنی درادبیات کودک ونوجوان دردهه هشتاد

- بررسی بازتاب مفاهیم تربیتی احادیث درادبیات کودک ونوجوان دردهه هشتاد

5-1- سوالات تحقیق

سوال کلی:

آیا مفاهیم تربیتی اسلام و قرآن در ادبیات کودک و نوجوان در دهه­ی هشتادبازتاب داشته است؟

سوالات جزیی:

- آیا مفاهیم تربیتی قرآنی درادبیات کودک ونوجوان دردهه هشتادبازتاب داشته است؟

- آیا مفاهیم تربیتی احادیث وروایات درادبیات کودک ونوجوان دردهه هشتاد بازتاب داشته است؟

6-1- فرضیات تحقیق

فرضیه کلی:

مفاهیم تربیتی اسلام و قرآن در ادبیات کودک و نوجوان در دهه­ی هشتاد بازتاب داشته است.

فرضیات جزیی:

- مفاهیم تربیتی قرآنی درادبیات کودک ونوجوان دردهه هشتاد بازتاب داشته است.

- مفاهیم تربیتی احادیث وروایات درادبیات کودک ونوجوان دردهه هشتاد بازتاب داشته است


چکیده:

این تحقیق که در سال 1391 با عنوان «بررسی مفاهیم نمادین اعضا و جوارح درآثار عرفانی با تکیه بر مثنوی معنوی وگلشن راز» و با اهداف 1- بررسی مبدأ کاربرد رمزی و نمادین اعضا و جوارح در ادبیات فارسی 2- بررسی کاربرد رمز و نماد در زبان صوفیه 3- بررسی نقش صوفیان در ارائه قدیمی­ترین تفاسیر از معانی رمزها و نمادهای اعضا و جوارح 4- بررسی معانی اعضا و جوارح در مثنوی معنوی مولانا 5- بررسی معانی اعضا و جوارح در گلشن راز شیخ محمود شبستری، آغازشده بود در4 فصل شامل؛ فصل اول (کلیات)، فـصــل دوم (مبانی نظری)، فـصــل سوم (بحث و تحلیل)  و فـصــل چهارم (نتیجه گیری و پیشنهادات)، به انجام رسید. روش تحقیق از نظر هدف؛ بنیادی ، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیلی است. مثنوی معنوی و گلشن راز نیز واحدهای تحلیل هستند.

طبق یافته­های این تحقیق: 1- کاربرد رمزی و نمادین اعضا و جوارح در ادبیات  فارسی از اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم آغاز شده است. 2-کاربرد رمز و نماد در زبان صوفیه امری ناگزیر و اجتناب ناپذیر است. 3- قدیمی­ترین تفاسیر از معانی رمزها و نمادهای اعضا و جوارح را نویسندگان صوفی ارائه کرده­اند.4- مولانا  اعضا و جوارح  را در معانی مجازی و عرفانی به کاربرده است. 5- محمود شبستری اعضا و جوارح را در معانی مجازی و عرفانی به کار برده است. نتیجه کلی آنکه: اعضا و جوارح انسان، در ادبیات عرفان و تصوف (نیز مثنوی مولوی و گلشن راز شبستری) در حالتی نمادین و رمزی استعمال شده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

گرچه درپیشینه تحقیق به نمونه هایی ازتحقیقات صورت گرفته درباب معانی مجازی اعضاوجوارح اشاره شده،لیکن بایددانست که عموم این تحقیقات،نظربه جریان کلی تصوف داردوتنهااقتضای بحث وازجهت ارائه نمونه،شواهدی ازمتون نظم درآنهانقل شده است،درحالی که درپژوهش حاضر،بارهیزازکلی گویی وبه صورتی دقیق ومنسجم ومتمرکز،مفاهیم نمادین اعضا وجوارح دردونمونه ازمتون مهم ومعتبرعرفانی بررسی وتحلیل خواهدشد.این تحقیق ازآن جهت مهم می نمایدکه گاهی جایگاه عرفانی ومفاهیم بلنداعضاوجوارح دراشعارعرفانی درحدجسمانی وروزمره تنزل می یابدوخلوص عرفانی برخی ازبزرگان ادب فارسی موردتردیدقرارمی گیرد،بدین لحاظ این تحقیق ضمن بررسی مفاهیم نمادین اعضاوجوارح درادبیات فارسی قصدشناساندن وتشریح مقاصداصیل وواقعی بزرگانی چون مولانا وشبستری ازبه کاربستن این واژه ها  رادارد.

4-1- اهداف تحقیق:

هدف کلی:

بررسی مفاهیم نمادین اعضاوجوارح درآثارعرفانی باتکیه برمثنوی معنوی وگلشن راز

 اهداف جزئی:

بررسی مبدأکاربردرمزی ونمادین اعضاوجوارح درادبیات فارسی

بررسی کاربردرمزونماددرزبان صوفیه

بررسی نقش صوفیان درارائه قدیمیترین تفاسیرازمعانی رمزهاونمادهای اعضاوجوارح

بررسی معانی اعضاوجوارح در مثنوی معنوی مولانا

 بررسی معانی اعضاوجوارح درگلشن رازشیخ محمودشبستری


مقدمه

موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان  می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره ی علم ادب ببریم تا چراغی برگیریم.

لذا در این کهکشان، ستاره ای را رصد کردیم که هرچند غبار غرض ورزی وجهل آمیخته با گذشت زمان، چهره ی عالمتاب او را تا حدودی پوشانده است و آنگونه که شایسته شخصیت او بوده برای جهان علم و ادب شناخته نشده است.

 وی شخصیت بی نظیری است که با داشتن مناصب فقاهت و زعامت و نقابت علویان و مناصب مختلف سیاسی، هیچگاه شیفته مظاهر و زخارف دنیوی نشد و لذا بواسطه ی اتصال به حقیقت هستی، اهل دل بود. عاطفه ی سرشار، روحیه ی حساس، وقریحه ی وقاد او باعث گردید که برای بیان حقایق و ثبت وقایع سلاح قدرتمند خود را بکار گیرد و در جهت تحقق اهداف و آرمانهایش گوش به ندای دل دهد که نتیجه آن اشعار نغز و دلنشین و سخنان زیبای اوست که دیوان شعری با چنین گلهایی فراهم آورد. با توجه به اینکه دیوان اشعار این نادره ی دوران بازتاب اندیشه های عمیق و آئینه ی تمام نمای سلوک عرفانی اوست ایجاب می کند که برای شناسایی اندیشمند فرزانه و شاعر گرانمایه، دیوان اشعار او را درکنار آثار گرانبها و ارزشمند فقهی و کلامی اش کاملاً مورد نقد و بررسی علمی و ادبی قرار گیرد.

 اهداف: لذا در این کار تحقیقی هدف ما بر آن بوده است که آرا  و اندیشه های یگانه ی دوران را از میان اثر ارزنده ی ادبی اش( دیوان اشعار) مورد ارزیابی و نقد بررسی قرار داد  تا از میان اشعار به بازخوانی نظریات و افکار عالمانه ی    « شاعر فقیه» بپردازیم. بنابراین در شناخت ابعاد شخصیتی این ادیب گرانقدر نیازمند آن هستیم که پاسخ های قانع کننده ای در قبال پرسش های زیر داشته باشیم:

  • نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان چگونه بوده است؟
  • تأثیر شریف رضی بر ادبای پس از خود و ادبیات عرب به چه میزان بوده است؟
  • جلوه های انتساب به دودمان علوی و میزان تأثیر آن بر شخصیت وی چقدر می باشد؟
  • گردآورنده نهج البلاغه واقعاً کیست؟ و تأثیر آن بر ادبیات عرب چگونه و تا چه اندازه ای بوده است؟

 محتوا:

 پایان نامه ی حاضر در قالب دو باب تدوین شده است که در باب اول به بررسی اوضاع اجتماعی و ادبی قرن چهارم پرداخته که در این فصل علاوه بر بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی، به نقش آل بویه در حرکت فکری و فرهنگی قرن چهارم و مظاهر فرهنگی و ادبی این قرن در قالب محصولات فرهنگی نظیر: شعر، نثر، نقد و علم لغت می پردازد.

 در فصل دوم این باب به بررسی زندگی نامه ی سیدرضی از ولادت تا وفات می پرازد که در این میان به شجره نامه ی او ، پدر، مادر، و فرزندان بطور کامل توجه شده است و مطالب مفصلی را در باره مقام و منزلت پدرش سیدابواحمد موسوی و نقش اصلاح گرانه ی او در جامعه آن روز و وساطت میان خلفا و سلاطین و بزرگان آورده ایم  و در ضمن نکاتی هم درقالب همین بحث درباره ی خصوصیات اخلاقی او بیان کردیم.

 در ادامه ی سخن از اساتید و مشایخ رضی و تربیت یافتگان مکتب او و نقش مجتمع عظیم علمی، فرهنگی «دارالعلم» در نهضت فکری و تأسیس مجامع شبیه به آن بطور مفصل بحث شده است. رضی در کنار مناصب و مشاغل رسمی و اشتغال کامل، دست از تدریس و تألیف برنداشت و لذا علاوه بر بیان اسامی تألیفات و فعالیتهای علمی و بررسی شاگردان از اثربسیار ارزشمند او« نهج البلاغه» هم غافل نشده و لذا به بررسی نگاره ها و پژوهش های صورت گرفته در زمینه ی نهج البلاغه و پاسخ به شبهات مطرح شده درباره ی متن و گردآورنده آن نیز پرداخته ایم.

 در باب دوم که به موضوع اصلی تحقیق مرتبط می شود به بررسی ونقد دیوان اشعار رضی و نسخه های خطی کتابخانه  های ایران و جهان می پردازد و دیوان اشعار او را از جهت محتوایی با استفاده از مفاهیم و مضامین وموضوعات قصاید مورد نقد کامل قرار می دهد.

 این باب از شش فصل به ترتیب موضوعات شعری و حجم آنها تدوین یافته است که در هرکدام از این فصول،  با طرح مباحثی به بیان ابعاد و ویژگی ها و ساختار و موضوع و مضامین قصاید دیوان و قالبهای شعری پرداخته ایم که عبارتند از: مدایح، رثا و سوگنامه ها، فخرو حماسه، غزلیات و حجازیات، هجویه ها و پند و اندرزهای حکیمانه.

 

 

تعداد صفحات 240 word

 

چکیده

موضوع این پایان نامه با عنوان « موسیقی شعر در غزلیّات سنایی » ، و هدف از این پژوهش ؛ آشنایی با  موسیقی شعر در غزلیّات سنایی  است . و روش کار ، نظری و بر اساس پژوهش    کتابخانه ای می باشد . ابزار آن کتاب ها و منابع مرتبط با موضوع است . مطلع هر بیت به جهت تعیین انواع موسیقی در آن ، انتخاب شده است . سپس به تقطیع ،  استخراج اوزان و نام بحرها ، پس از آن به یافتن قافیه ،‌ حدود واصناف و احیاناً عیوب آن و بررسی موسیقی درونی و معنوی در غزلیّات سنایی ، پرداخته شده   است . و در پایان تحلیلی از یافته ها به عمل آمده و جمع بندی ، بیان شده است . با توجّه به بررسی های به عمل آمده ، شاعر در غزلیّاتش از 9 بحر و 50 وزن استفاده کرده است . بالاترین بسامد بحر ها را رمل و کم ترین آن ها را متقارب دارد .  او از 15 زحاف استفاده نموده است ؛ که بیش ترین  آن ها حذف و کم ترین آن ها جدع ، نحر و حذذ است .     بیش تر اوزان غزلیّاتش مزاحف می باشند . بسامد اوزان دوری ،  30 غزل می باشد. از نظر نوع ردیف های به کار رفته در غزلیّات تنوّع زیادی به چشم می خورد ولی  فعل  در درجه ی اوّل قرار دارد . شماره ی  غزل های مردّف او بیش از غزل های بدون ردیف است . تعداد قافیه های مقیّد نیز بیش تر از  قافیه های مطلق می باشد . حدود  قافیه ها بر اساس کاربرد به ترتیب عبارت از : مترادف، متواتر  ، متدارک و متراکب است ؛  متکاوس وجود ندارد  . از نظر موسیقی معنوی بر اساس ابیات بررسی شده به ترتیبِ بسامد تشبیه ، تضاد ،  استعاره ، تناسب ، کنایه و مجاز به کار گرفته شده است که تشبیه بیش ترین و مجاز کم ترین بسامد را داراست . موسیقی درونی نیز به ترتیبِ کاربرد ،  واج آرایی ، جناس و تکرار می باشد .

شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک:

پژوهشی در چهارچوب واج‌شناسی جزءمستقل

درآمد

امروزه مطالعات زبان­شناختی در گوشه گوشه جهان جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است و در این میان بررسی‌های واج­شناختی از دیدگاه مختلف نظری مطرح گردیده است. نظریه‌های واج‌شناسی موجود در حوزه زبان­شناسی نظری به عنوان مدل‌هایی آرمانی زمانی می‌توانند ادعای خود را به اثبات برسانند که براساس داده‌های برگرفته از زبان‌های طبیعی قابل سنجش باشند. برای نیل به این هدف ناگفته پیداست که بایستی شواهدی از نظام آوایی زبان‌های طبیعی ارائه کرد و با اتکا به این شواهد صحت و سقم این نظریه‌ها را محک زد. گونه‌ی زبانی که در این پژوهش به عنوان یک زبان طبیعی و زنده مورد بررسی قرار می‌گیرد گویش لری اندیمشکی است. مطالعه‌ی نظام واجی این گویش براساس نظریه واج­شناسی جزءمستقل صورت می‌گیرد.

پیشگفتار                                                                                                 

قرآن مجید کتاب دینی ماست و معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در حیات فردی و اجتماعی ما تأثیر پنهان و آشکار نهاده است. چنان که امروزه نمی توان جنبه ای از جنبه های گوناگون زندگی مسلمانان را یاد کرد که قرآن مجید و معانی والای آن به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم در آن تأثیری نگذاشته باشد و هر کس در این باره تأملی به سزا کرده باشد و عناد نورزد ، به صحت این اعتقاد اقرار می کنند. حدیث نیز که همان«قول و فعل و تقریر»  پیامبر اکرم است ، همین حکم را دارد و الفاظ و معانی آن به صورت های گوناگون در زندگی مسلمانان و در رفتار و گفتار و کردار آنان تأثیر نیرومند و دراز آهنگی داشته است.

یکی از بارزترین موارد این تأثیر، سروده های شاعران و نوشته های نویسندگان است. هر ملتی به سرمایه هایی  اعم از مادّی و معنوی، می تازد. یکی از سرمایه های جاودانی و افتخار آمیز ما ایرانیان نیز سروده های شاعران و سخنوران و نوشته های دبیران و نویسندگان و تأمّلات عارفان و اندیشه های حکیمان و فیلسوفان و متکّلمان ایرانی مسلمان است و همه می دانند که بسیاری از ابیات و عبارات این بزرگان را " اشاره"، "تلمیح" ، "اقتباس" ، "تضمین"  ،"تحلیل آیات " ، "قصص" و "تمثیل"های گوناگون این کتاب مبین و سخنان پیامبر بزرگوار خدا تشکیل می دهد و همه ی آن بزرگان در عبارت پردازی، استدلال و بیان آن چه در ضمیر خود از این موارد بهره مند شده اند.