پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه مهندسی صنایع» ثبت شده است

چکیده

در این تحقیق سعی بر آن شد تا آنچه پیشروهای هوایی جهان در زمینه استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ارزیابی آن بکار گرفته اند و انجام می دهند جمع آوری شود و از آنها یا حتی نسخه ی بومی شده آنها در ایران استفاده کنیم.

باید پذیرفت که رکن اساسی سیستم های مدیریت کیفیت، 9001 ISO می باشد. همچنین نباید از AQAP که شرکت ها در قسمت نظامی خود استفاده می کنند چشم پوشی کرد.

امروزه صنعت هواپیماسازی کشورمان با شیب ملایمی اما پیوسته درصدد پیوستن به کشورهای سازنده محصولات هوایی است گرچه در حال حاضر هم کشورمان محصولات سبک و کوچک را تولید می کند.

با وجود محدودیت های موجود در امر صنعت هوایی کشورمان که از سوی کشورهای غربی بر ما اعمال می شود، به آینده کشورمان در حوزه هوایی می توان بسیار امیدوار بود.

در این تحقیق ما چند هدف را دنبال می کنیم و رسیدن به این اهداف می تواند باعث روش سازی مدل ارزیابی شرکت های داخلی هوایی شود. اهداف مورد مطالعه در این تحقیق به شرح زیر است:

 1. ارتقای کیفیت در شرکت های هوایی داخلی
 2. استفاده شرکت های داخلی از پیشرفته ترین شاخص های کیفی دنیا
 3. استخراج جدول تطبیق معیارهای کیفیت
 4. ارزیابی کیفی شرکت های داخلی هوایی

در نظر گرفتن کلیات سیستم مدیریت کیفیت و جامع بودن آن از ضرورت های انجام این تحقیق است زیرا برای آنکه بتوانیم مدل بومی قابل قبولی را برای حوزه هوایی خود ارائه دهیم باید ریز به ریز سیستم مدیریت کیفیت را باز کنیم و با جمع بندی های مفید از شرکت های برتر بتوانیم عصاره و چکیده مفید و مناسبی را ارائه دهیم و روی آن مدل بتوانیم توانایی های خود را پیاده کنیم و آن را بومی سازی کنیم.

اهداف تحقیق

در این تحقیق ما چند هدف را دنبال می کنیم و رسیدن به این اهداف می تواند باعث روشن سازی مدل ارزیابی شرکت های داخلی هوایی شود. اهداف مورد مطالعه در این تحقیق به شرح زیر است:

 1. ارتقاء کیفیت در شرکت های هوایی داخلی
 2. استفاده شرکت های داخلی از پیشرفته ترین شاخص های کیفی دنیا
 3. استخراج جدول تطبیق معیارهای کیفیت
 4. ارزیابی کیفی شرکت های داخلی هوایی

همچنین مزایا و کاربرد این تحقیق را در این موارد می دانیم:

 • با توجه به آنچه در قسمت سابقه و ضرورت انجام تحقیق آورده شده است، جنبه جدید و نوآوری این تحقیق را در بررسی یکپارچه سیستم مدیریت کیفیت و ارائه مدل ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس بررسی و نتیجه گیری از شرکت های برتر هوایی می دانم.
 • استفاده از این تحقیق می تواند باعث روشن سازی سیستم های مدیریت کیفیت و ارزیابی شرکت های برتر هوایی داخلی شود و متخصصان برجسته کشورمان بتوانند با تجزیه تحلیل بر روی آن، مدل ارزیابی سیستم مدییت کیفیتی بومی را پیاده سازی کنند.
 • همچنین علاوه بر شرکت های هوایی در شرکت ها و سازمان های صنعتی- تولیدی غیر هوایی نیز کاربرد دارد.

چکیده

یکی از موضوعات کلاسیک و مهمترین فعالیت هایی که مهندسان صنایع و مدیران صنعتی با آن سروکار دارند، مسئله بالانس خطوط مونتاژ است که با وجود کارهای تحقیقاتی متنوع در این زمینه، هنوز مسائل زیادی در این حوزه قابل تحقیق می باشد. در این پژوهش، با توجه به اهمیت و جذابیت مسئله بالانس خطوط موازی محصول مختلط و از سوی دیگر اهمیت عامل انسانی در فرایند توسعه و نیز مطالعات بسیار کم انجام شده در رابطه با وجود همزمان بیش از یک هدف که رویکردی جدید در زمینه خطوط مونتاژ موازی است، یک مدل ریاضی عدد صحیح ترکیبی برای بالانس خطوط مونتاژ موازی محصول مختلط، ارائه گردیده است و با در نظر گرفتن محدودیت های دوگانه ماشین آلات و نیروی انسانی به صورت همزمان، تحت عنوان محدودیت دوگانه منابع، با رویکرد بیش از یک هدف درصدد کاهش تعداد ایستگاههای مورد نیاز خطوط و به حداقل رساندن هزینه کل نیروی انسانی است. از آنجا که مسئله مورد نظر از نظر پیچیدگی در کلاس مسائل NP-hard قرار دارد، مدل ریاضی را نمی توان برای ابعاد واقعی موجود در صنعت حل کرد، لذا از الگوریتم فراابتکاری زنبور عسل برای حل این مسئله استفاده شد و در ادامه، کد گذاری و طراحی مسئله به کمک نرم افزار متلب انجام شده است. صحت و اعتبار سنجی مدل، با مجموعه داده های ارائه شده در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج حاصله حاکی از کارائی مدل و بهبود اهداف است. با نگاه دو جانبه به اهداف مسئله و مطابق با خروجی مدل مذکور، مدل ارائه شده، قادر به کاهش تعداد ایستگاههای مورد نیاز خطوط و به حداقل رساندن هزینه کل نیروی انسانی در خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط است.

اهداف تحقیق

هدف اصلی در این پژوهش، ایجاد راه حلی برای مسئله بالانس خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط با رویکرد بیش از یک هدف با استفاده از الگوریتم زنبورعسل است که قابل تقسیم به اهداف فرعی زیر می باشد:

 • مدل سازی بالانس خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط با هدف کاهش تعداد ایستگاه های کاری با رویکرد ترکیبی.
 • افزودن منبع نیروی انسانی به عنوان دومین منبع محدود کننده، به مسئله خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط با هدف کاهش هزینه نیروی انسانی.
 • به کارگیری الگوریتم زنبور عسل برای مسئله خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط و حل مسئله و اعتبارسنجی آن.

1-4 ضرورت و جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به بررسی، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل تحقیقاتی مربوط به پیشینه تحقیق که به تفصیل در فصل دوم توضیح داده می شود، مطالعه ای پیرامون بالانس خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط با رویکرد منابع دوگانه، علی رغم اهمیت و ضرورت، صورت نگرفته است که این بیش از پیش اهمیت موضوع مورد بحث را مشخص می کند، بنابراین از بین انواع محصولات، مدل مختلط انتخاب گردید، زیرا بازار رقابتی امروز دارای تغییرات سریع و زیادی در عرضه محصولات متنوع و با کیفیت شده است که ریشه اصلی این تغییرات در نیازها و خواسته های مشتریان می باشد، لذا سازمانها و شرکت های تولیدی و خدماتی به منظور پاسخگویی مطلوب به نیازهای فراوان و متنوع مشتریان و نیز موفقیت در بازار مستمراً تلاش می نمایند. از چیدمان های متفاوت خط نیز مدل موازی به دلیل مزایای زیاد آن و اینکه مطالعات انجام شده در این مورد بسیار محدود گزارش شده و هنوز نوپا می باشد، انتخاب گردید. اما آنچه در این میان مهم به نظر می آید، توجه عمیق به منابع انسانی توانمند به عنوان برجسته ترین عامل مزیت رقابتی در رشد توسعه، کارآفرینی و متعاقب آن تمایز سازمانها از یکدیگر نقش کلیدی ایفا نموده است، بنابراین ترکیبی جدید و کارا را برای این تحقیق در زمینه مسئله بالانس خطوط مونتاژ در نظر گرفته شده است.

نوآوری های اصلی این پژوهش به شرح زیر است:

 • استفاده از مدل ترکیبی در مسئله بالانس خطوط مونتاژ موازی.
 • در نظر گرفتن محدودیت دو گانه (ماشین آلات و نیروی انسانی) در مسئله بالانس خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط.
 • به کارگیری الگوریتم زنبور عسل برای مسئله مورد نظر.

علاوه بر موارد ذکر شده، رویکرد ارائه شده برای تولید جمعیت اولیه ابتکاری است و همچنین نو آوری های نوین دیگری برای این پژوهش وجود دارد که به طور کامل در فصل سوم شرح داده شده اند.

 

تعداد صفحات 151 word

 

لیست پایان نامه های مهندسی صنایع

 دانشجویان گرامی

از لیست زیر پایان نامه خود را انتخاب نمود و عنوان و شماره آن را بهhoopadrayaneh@gmail.com ایمیل بزنید تا فهرست مطالب و سایر اطلاعات(هزینه اماده سازی و مدت زمان) به شما اعلام گردد

 

تماس با ما

s01 - انتخاب ترکیب سبد تسهیلات اعطایی برای موسسات مالی با استفاده از تکنیک های بهینه سازی

s02 - ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیم بر اساس فرایند تحلیل شبکه ای فازی و شبکه ی عصبی هوشمند برای انتخاب ماشین ابزار در یک سیستم تولید انعطاف پذیر

s03 - توسعه مدل ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های هوایی داخلی

s04 - طراحی وپیاده سازی مدل مفهومی مدیریت دانش مبتنی بر کارت امتیازی متوازن (BSC) وتئوری بازی با همکاری

s05 - طراحی یک مدل مفهومی شناسایی فرایندهای کسب کار در شرکت های نرمافزاری مبتنی بر ابزار QFD , ANP

s06 - ارائه مدلی مفهومی برای شناسایی فعالیت های اقتصادی با هدف توسعة (GT) استفاده از روش تکنولوژی گروهی خوشه های صنعتی کشور

s07 - ارزیابی اثر سیستم ERP بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر اساس مدل RFM

s08 - توسعه مدل مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر هویت سازمانی

s09 - ارائه یک چارچوب مرحله ای مبتنی بر تلفیق مدل تعالی سازمانی، کارت امتیازی متوازن، تحلیل SWOT برای تدوین نقشه راه سازمانی

s10 - توسعه یک مدل بهینه سازی امتزاج با اهداف طراحی اثرزدا در محیط فازی

s11 - زمانبندی چند پروژ های با هدف کاهش ریسک عدم دسترسی به منابع و هزینه با رویکرد زنجیره بحرانی

s12 - بالانس خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط (نوع اول) با رویکردمحدودیت دوگانه منابع بر اساس الگوریتم زنبورعسل

s13 - ارائه روشی جهت مدیریت ریسک در فرآیند توسع محصول جدید در صنایع خودرو سازی ایران

s14 - مدیریت ریسک در زنجیره تأمین با رویکرد QFD

s15 - طراحی سیستم پشتیبان تصمیم برای بهینه سازی فرآیند نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری در صنایع پتروشیمی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری مارکوف

s16 - ارائه مدلی برای پیشبینی قابلیت اطمینان انسان با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی

s17 - ارائه مدل قیمتگذاری و کنترل موجودی بصورت همزمان برای کالاهای فسادپذیر در زنجیرهتامین سه سطحی

s18 - تدوین مدل پویای چند هدفه مدیریت پرتفولیو (سبد بهینه پروژه ها) در شرایط عدم قطعیت

s19 - بالانس خط مونتاژ U شکل مدل مختلط با رویکرد محدودیت دوگانه منابع بر اساس الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی 

 

 

لیست پایان نامه های  مهندسی صنایع

 دانشجویان گرامی

از لیست زیر پایان نامه خود را انتخاب نمود و عنوان و شماره آن را بهhoopadrayaneh@gmail.com  ایمیل بزنید تا فهرست مطالب و سایر اطلاعات(هزینه اماده سازی و مدت زمان) به شما اعلام گردد

 

تماس با ما

 


 بیان مسئله

غالباً در سیستم های سازمانی، انسان مهم ترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است، زیرا سایر منابع وارده به سازمان، به تنهایی نمی توانند هدفهای سازمانی را تحقق بخشند. در یک سیستم تولیدی مدیران منابع انسانی، در جهت ارائه برنامه هایی برای ایجاد هماهنگی میان اهداف و نیازهای نیروی انسانی و شیوه تامین اهداف سازمانی در تلاش می باشند.

مدیریت منابع انسانی تخصص ویژه ای است که برای رضایت کارکنان و تامین هدفهای سازمانی، برنامه ریزی و کوشش می کند.

در عصر حاضر، مدیران رده بالای سازمان به این نتیجه رسیده اند که در صورت فقدان مدیر منابع انسانی موثر و کار آمد، در سازمان امکان رسیدن به اهداف سازمانی مشکل است. ضمن اینکه، تحقیقات نشان دهنده این واقعیت است که رابطه ای بسیار قوی بین انجام وظایف و مسوولیتهای اجتماعی یک سازمان، از یک طرف و عملکرد واحد مدیریت منابع انسانی آن، از طرف دیگر، وجود دارد.

در سازمانهای اداری کشور ما، مدیران منابع انسانی، همان مدیران امور اداری هستند و متاسفانه در عمل دیده می شود که بیشتر آنان فاقد هر گونه تخصص در زمینه مربوطه اند. که این نوعی بی ارزش شمردن مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی و غیر دولتی می باشد که نتایج منفی آن در تولید کالا و ارائه خدمات به چشم می آید در واقع در کشورهایی مانند ایران که تک محصولی هستند تنها مدیریت منسجم در تولید محصول اصلی که برای ما نفت است آن هم در حد رفع حداقل نیازها و تقریبا روزانه.

از آن جائیکه در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شیر مواد اولیه بعد از سرمایه گذاری روی ماشین آلات خطوط تولید، حجم دوم بار مالی را در این صنعت به خود اختصاص داده است، لذا پیشنهاد می گردد مبنای برنامه ریزی تولید درخواست های از پیش تنظیم شده اداره فروش باشد. دلیل دوم ومهمتر تولید بر مبنای درخواست، موجب جلوگیری از ایجاد ضایعات و جذب غبار و فاسد شدن و غیره ... می‌گردد.

لذا تکمیل فرم درخواست ومندرج نمودن تاریخ حمل و ارسال آن به مدیر برنامه ریزی تولید می تواند صرفه جوئی های لازم را در میزان سرمایه در گردش از یک طرف و جلوگیری از ضایعات و کاهش کیفیت محصولات باشد. ضمن اینکه میزان توان تولید با توجه به شرایط فنی و نوع محصولات، باید بصورت مشخص همراه با نمودارهای مورد نظر به اطلاع اداره فروش رسانده شود. لذا با توجه به مسائلی که در بالا مطرح کرده ایم تصمیم به طراحی سیستم مدون ارزیابی عملکرد در این شرکت گرفته شد.

 

 

تعداد صفحات 155 word

 

چکیده:

هدف ازاین تحقیق، بررسی امکان بکارگیری سیستم های خبره دربرنامه ریزی وکنترل تولید با توجه به شرایط عملیاتی شرکتهای تولیدی داخلی می باشد.

برای دستیابی به این هدف مراحل زیرطی شده است:

 1. مطالعه وبررسی مفاهیم وعملکرد برنامه ریزی وکنترل تولید.
 2. مطالعه وبررسی مفاهیم وعملکرد سیستمهای خبره.
 3. مطالعه وبررسی عملکرد شرکتهای نمونه تولیدی برای آشنایی با ماهیت برنامه ریزی وکنترل تولید در این شرکتها.

در فصل اول این تحقیق،به تولید دسته ای وبرنامه ریزی وکنترل درآن پرداخته شده است.دراین زمینه به ترتیب موضوعات هدف و تعریف برنامه ریزی وکنترل تولید ، سازمان و تشکیلات بخش برنامه ریزی وکنترل تولید،تأثیر سیستم برنامه ریزی وکنترل تولیدبرهزینه های سازمان وکلیات برنامه ریزی وزمانبندی شامل برنامه ریزی بلند مدت ،میان مدت وکوتاه مدت شرح داده شده ودرپایان نیز عوامل ارزیابی عملکردسیستم برنامه ریزی وکنترل تولید مطرح شده اند.

درفصل دوم که به معرفی سیستمهای خبره می پردازد،تعاریف ومفاهیم این سیستمها مورد بحث قرار گرفته است.در این زمینه ابتداء جایگاه سیستمهای خبره در شاخهء اصلی تر علم هوش مصنوعی و تعاریف کلی مربوط به این دو مقوله مطرح شده است و به دنبال ان کاربرد سیستمهای خبره ،مشخصات این سیستمها و اجزاء ان مورد بحث قرار گرفته است.اجزاء اصلی که در این جا مورد بحث قرار گرفته اند عبارتند از :پایگاه دانش،موتور استنباطی،امکانات دستیابی به دانش و امکانات تفسیرگر.

در فصل سوم این تحقیق به روشهای برنامه ریزی و کنترل تولید درصنعت نمونه می پردازد.شرکتهای تولیدی که مورد مراجعه قرار گرفته عبارتند از:شرکت اتمسفر (سهامی عام).انتخاب این شرکت بصورتی انجام شده است که جنبه های کلی عملکرد شرکت تولیدی را پوشش می دهد.

فصل چهارم تحت عنوان سیستم خبرهء برنامه ریزی و کنترل تولید ارائه شده است که به طرح یک سیستم خبرهء برنامه ریزی وکنترل تولید بر اساس مفاهیم حاصل از فصل های قبلی می پردازد.در این

زمینه ابتدا طرح سیستم شامل شناسایی موقعیت تحت مطالعه،انتخاب ناحیهء تصمیم گیری،و تمرکز مطالعات در یک ناحیه تخصصی،مورد بحث قرار گرفته و به دنبال ان چگونگی عملکرد و چگونگی فرایند تصمیم و عوامل کیفی موثر بر تصمیم بررسی شده است.

درپی این مطالب مواردمربوط به مراحل تهیه برنامه تولید ارائه شده است.ابزارهای تجزیه وتحلیل

کمی و اطلاعات مورد نیازسیستم خبره برنامه ریزی وکنترل تولید ،مطالب دیگری است که دراین فصل موردبررسی قرارگرفته اند.وآخرین قدم دربرپایی سیستم خبره تعریف مسئله می باشد

فصل پنجم به معرفی یک سیستم خبره نمونه برنامه ریزی وکنترل تولیدبراساس طرح ارائه شده درفصل چهارم اختصاص دارد.دربخش انتهایی این فصل مستندات سیستم خبره شامل پیشنهادسیستم ،شرح نمونه اولیه،دیاگرام وابستگی هاونمودارهای تصمیم مورد استفاده سیستم رانامبرده شده است.

دربخش زمینه نمونه ای ازنمودارOPC ولیست مواد لازم برای یک محصول نمونه را نمایش می دهیم.

 

تعداد صفحات 73 word

 

 

مقدمه

از زمان پیدایش علم فاکتورهای انسانی تاکنون سه دوره متفاوت در حیات آن قابل تمایز می باشد. دوره اول که برخی آن را عصر «نسل اول» این علم محسوب می دارند، تقریبأ مقارن با سال های 1945 تا1960 است. در این دوره کوشش بنیان گذاران علم فاکتورهای انسانی (و در آن زمان روانشنا سی مهندسی) منحصرأ معطوف و مصروف طراحی و بهبود ایستگاههای کار تعبیه شده در سلاح های مختلف مثل هواپیما، تانک، کشتی و غیره، طراحی مشاغل و عمدتأ کارهای یدی و بدنی، بهبود نمودارها و آلات و ادوات کنترل ماشین مثل اهرم، کلید و غیره و بطور کلی تسهیل روابط تعاملی انسان- ماشین در موارد بسیار اختصاصی، جزئی و در سطح «خرد» متمرکز شد.

در فاصله سال های 1980 - 1960 که در حقیقت «دوره دوم» حیات علم فاکتورهای انسانی است به لحاظ رواج استفاده از کامپیوتر در سطح جامعه و نیز افزایش میزان مشاغلی که بیشتر نیازمند کار فکری بوده تا فعالیت یدی و بدنی، این علم با اولین مرحله تکاملی خود مواجه شد. در مقطع زمانی مذکور محققان این رشته بیشتر توجه خود را معطوف به مطالعه بر روی نحوه کسب و پردازش اطلاعات از جانب انسان کردند. در این دوره علم فاکتورهای انسانی مقولاتی در ارتباط با ظرفیت و قابلیت حواس شنوایی و بینایی جهت پذیرش و جذب و ضبط علایم و اطلاعات، طرز کار سیستم حافظه، توجه، ادراک، کارفکری تصمیم گیری و غیره را مدنظر قرار داد. این دوره را که مصادف با پرتاب سفینه های با سرنشین به فضا توسط سازمان هوانوردی و فضایی امریکا (NASA) بود را می توان دوره شکوفایی و باروری علم فاکتورهای انسانی محسوب کرد که ما حصل آن تالیف و تدوین مهم ترین کتب و مراجع این علم می باشد. البته لازم به یادآوری است که یکی از مهم ترین حوادث در حیات علم فاکتورهای انسانی در اواخر این دوره، یعنی در سال 1979 ، به وقوع پیوست و آن حادثه ای در نیروگاه اتمی «تری مایل آیلند» واقع در ایالت پنسیلونیا در ایالات متحده امریکا بود. علت العلل این حادثه که منجر به تعطیل همیشگی یکی از را کتورهای این نیروگاه و تخلیه موقت بیش از 140000 تن سکنه اطراف آن و میلیاردها دلار ضرر و زیان شد، همانا سر در گمی و اشتباه کارکنان اطاق کنترل عنوان شد. علت آن نیز به نوبه خود عدم ملحوظ داشتن ملاحظات اولیه فاکتورهای انسانی در طراحی اطاق کنترل ذکر شد و این امر در تمام گزارشات و تحقیقات بعدی به عنوان مهمترین نقص «فنی»این نیروگاه تشخیص داده شد. در هر صورت این واقعه نقطه عطفی در تاریخ علم فاکتورهای انسانی محسوب می شود، زیرا که موجب آشنایی مقامات کشوری و افکار عمومی در امریکا با اثرات حیاتی توجه به ملاحظات این علم در بهره برداری سالم و صحیح از تکنولوژی گردید.

 

تعداد صفحات 60 word

 

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

تقاضا و مدیریت زنجیره تامین : چالش لجستیکی

 

دانلود مقاله انگلیسی

مقدمه

مصرف کنندگان ومشتریان صنعتی خود تقاضای فرآورده های زیاد وخدمات بیشتر را دارند. این صنعت خود مستلزم پیشرفت وتوسعه هایی در میزان فراورده ها می باشد . مصرف کننده خود تقاضای کالای جدید می کند و درصدد یافتن کیفیتهایی را در مدت زمان کوتاه می باشد . این نوع پیشرفت ها در (BTC) و BTB خود از طریق مثال های متفاوتی قابل بیان می باشد .

در سال های اخیر افراد تأمین کننده خود در برآورد کردن نیازهای مشتریان از طریق یک روش مفید بسیار موفق بوده اند .با توجه به نیروی خلاق می توان گفت که تفاوت هایی بین انواع صنایع وجود داشته که خود توانایی برطرف کردن نیازها ی مشتریان را خواهد داشت .در ضمن برای شرکت ها حالت انعطاف فردی خود به حدی رسیده است که اشباع می باشد. تلاش های زیادی با توجه به هزینه های بالا برای برطرف کردن نیازهای مشتریان نیازی می باشد .

افزایش عرضه وتقاضا وCM خود از طریق درک کلی ترکیبات شرکت هایی که توانایی برآورده کردن نیازهای مشتریان به صورت مفید دارند بیان شده و اشتراک وهمکاری بین افراد تأمین کننده ، تولید کننده و افراد واسطه خود باعث افزایش تعداد مشتریان از طریق کاهش زمان و افزایش میزان هزینه ها می شود .

 

تعداد صفحات 19 word

چکیده :

جریان آب زیرزمینی به داخل تونلها همیشه یک مشکل فنی و محیطی عمده برای سازه های زیرزمینی بوده است . پیش بینی جریان آب زیرزمینی با استفاده از ابزارهای تحلیلی و عددی اغلب به علت عمومیت دادن و مختصر سازی پارامترهای مهم ، خصوصا“ در محیطهای نامتجانس همانند سنگهای متبلور ناموفق و بدون  نتیجه موثر، مانده است . برای مشخص کردن پارامترهایی که در این سنگها جریانهای آب را کنترل می کنند، یک تجزیه تحلیل آماری اصولی در یک تول که در سنگهای متبلور سخت، در جنوب سوئد قرار دارد ، انجام شده است . این پارامترها  شامل ، متغیرهای مهم عارضه ای ، فنی و زمین شناسی در سنگهای متبلور سخت و همچنین در پوشان سنگها می باشند. مطالعات مشخص کرد که عوامل زیادی به خصوصیات سنگ و همچنین خصوصیات پوشان سنگ وابسته می باشند. همچون تعداد شکافها، ضخامت پوشان سنگ ، نوع خاک و میزان مواد پرکننده در بین سنگها که مقدار چکه و نشت را کنترل می کنند. این مطالعات نشان میدهد که یک تفاوت آشکار بین پارامترهایی که نشتهای عمده و نشتهای جزئی را کنترل می کنند وجود دارد. نشتهای کوچکتر بیشتر به زهکشی توده سنگ مرتبط می باشد. در صورتیکه نشتهای عمده مشخصا“ به پارامترهای مختلف در پوشان سنگ بستگی دارند. در صورتی که پوشان سنگ وتوده سنگ بعنوان یک سیستم مشترک مطرح شوند، پیش بینی جریانهای آب  زیرزمینی احتمالا“ با خطا همراه است .

 

 

تعداد صفحات 89 word

 

ابتدا به سالن مقدمات تکمیل می رویم در اینجا برای پارچه های پنبه ای و پنبه– پلی استر و پنبه ویسکوز و ویسکوز پلی استر است که برای همه یکسان است.

 • پرز سوزی که با استفاده از حرارت انجام می گیرد . می دانیم پارچه خاصی که از انبار گرفته می شود به علت وجود آهار و پرز پارچه مطلوبی نیست و کیفیتی ندارد.

ابتدا این پارچه در قسمت اول ماشین برس زده می شود چون پرز پارچه خوابیده است و وقتی برس می خورد پرز بالا می آید آماده می شود برالی پرز سوزی . اکنون پارچه به قسمت پرز سوزی می رود پشت و روی پارچه پرزسوزی می شود و دوباره پارچه برس می خورد تا پرز های سوخته شده از بین رود.

آهار گیری : بعد از اینکه پرزسوزی پارچه وارد قسمتی می شود که wash box نامیده می شود و دارای آنزیم + صابون است . وقتی مواد به پارچه نفوذ می کند انتهای ماشین روی big bach جمع می شود و سپس به دستگاه bach منتقل می شود وبعد از 12 الی 24 ساعت برای عملیات بعدی به ماشین شستشو انتقال داده می شود. در مرحله آهار گیری ، آهار پارچه توسط آنزیم جدا می شودو بعد از آن pad bach می شود

 

 

تعداد صفحات 57 word

 

مقدمه

فصل اول با بحث در مورد اصطلاحات و گزاره هایی که بیشتر در مورد اعتمادپذیری به کار برده می شوند،آغاز می گردد.تمایز بین سیستم های تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر و مجموعه ای از تناظرات در نمادهاو اصطلاحات نیز در این فصل بیان شده اند.فصل دوم شامل فرآیندهای پواسن،از جمله فرآیندهای پواسن همگن می باشدو بعضی از ویژگیهای آنها را ارائه می دهد.فصل سوم درباره سایر مدل های احتمالاتی که می توانند در اعتمادپذیری سیستم های تعمیرپذیر کاربرد داشته باشند،بحث می کند.این مدل ها شامل فرآیندهای تجدیدپذیروهمچنین بعضی مدل های خاص می باشند.فصل چهارم و پنجم به تجزیه و تحلیل داده های سیستم های تعمیرپذیر می پردازند.فصل چهارم در مورد تجزیه و تحلیل یک سیستم تعمیرپذیر و فصل پنجم با سیستم های متعددی مواجه است.

 

تعداد صفحات 320 word