پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

چکیده خلق یک برند قدرتمند در بستر زمان همواره مورد توجه بسیاری از شرکتهای و سازمان ها بوده است. بسیاری از شرکتها تقویت برند شرکت و محصولات فرعی آن را به عنوان بخش مهمی از استراتژی کسب و کار تعریف نموده اند. تقلید در ادبیات هم مورد سرزنش قرار گرفته و هم توسط عده ای دیگر تشویق شده است اما صرف نظر از این موضوعات پدیده ای فراگیر محسوب می شود. تقلید به طور گسترده تری در تجارت وجود دارد. در بسیاری از طبقات محصول، برندهای موفقی چون رولکس،لویز ویتون،اپل همواره و چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان مورد تقلید قرار گرفته اند. در سوپرمارکتها و فروشگاه ها نیز از آنجا که بسته بندی نقش مهمی را در تاثیر گذاری بر تصمیم مصرف کنندگان می گذارد، تقلیدها نیز بیشمارند. برندها با استفاده از استراتژی تقلید سعی دارند که همانند برند رهبر، خوب به نظر آمده و تلاش می کنند تا خود را به پابه پای برند رهبر جلو برده و سهم بازار و سودآوری آنها را از آن خود کنند. این تحقیق یک مدل مفهومی از تاثیرات ذهنیت مصرف کننده بر ارزیابی و انتخاب برند مقلد را به دست میدهد. تحلیل تاثیرات استراتژیک مقلد و ذهنیت مشتریان بسیار مهم است چرا که به نظر می رسد انواع مختلف مقلدین قفسه های سوپرمارکتها را تسخیر کرده اند. همچنین این تحقیق نشان می دهد که برندها در سطوح مختلفی می توانند شبیه به هم باشند)از واقعیت،ظاهر گرا تا انتزاعی ،زمینه گرا( و شباهت ادراکی به ذهنیت مشتریان)ذهنیت ظاهرگرا ،ذهنیت رابطه گرا( بستگی دارد. نتایج از توزیع 333 پرسشنامه در بین خریداران شکلات در چند فروشگاه شهروند شهر تهران با جامعه آماری نامحدود و از روش تحقیق توصیفی پیمایشی بدست آمده است. در این خصوص، محقق یک محصول خارجی )شکلات شیری Milka ( را به عنوان برند رهبر و دو شکلات از دو برند متفاوت ) Aysuda و Milky Bon ( که محصولات ایرانی بودند را به عنوان برندهای مقلد در نظر گرفته است. برند Aysuda بر اساس نوع تقلیدی که از Milka کرده است، برند مقلد مبتنی بر ظاهر و برند Milky Bon برند مقلد مبتنی بر رابطه است. ج پس از تحلیل یافته های حاصل مشخص گردید افرادی که ذهنیتی ظاهرگرا دارند، برند مقلد مبتنی بر ظاهر را به برند رهبر شبیه تر دانسته و آن رامثبت ارزیابی کرده و انتخاب می نمایند همچنین نتایج نشان داد افراد با ذهنیت رابطه گرا برند مقلد مبتنی بر رابطه را مثبت ارزیابی نموده و در هنگام خرید تمایل بیشتری به انتخاب این برند مقلد دارند.دریافت فایل