پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه معارف اسلامی» ثبت شده است

چکیده

تعلیم و تربیت کودک و نوجوان یکی از اساسی ترین بخش های معارف اسلامی به شمار می رود و اندیشمندان و دلسوزان اسلام در طول تاریخ تلاش های گسترده ای جهت شناخت زوایای این امر مهم به عمل آورده اند.

پژوهش حاضر، مجموعه مباحث تربیتی درباره کودکان و نوجوانان است که عمده آن بر تجزیه و تحلیل سیره و گفتار معصومین استوار است. در اینجا سعی بر این است که دیدگاه اسلام پیرامون تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان در عرصه های مبانی و اصول اعتقادی، عبادی و اخلاقی با توجه به آیات و روایات مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از این تحقیق دستیابی به آیات و سیره های قولی و فعلی معصومین (علیهم السلام) و کشف قوانین و قواعد حاکم بر آنها و نظام بخشی به مجموعه آنهاست.

روش تحقیق در این پایان نامه، روش تحقیق فردی و از جهت راهکار؛ کتابخانه ای می باشد زیرا اطلاعات مربوط از طریق منابعی که به صورت مکتوب نوشته شده، جمع آوری شده است. پس از انجام این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که آیات و روایات هم به مبانی و اصول؛ چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم اشاره کرده اند و هم به ترتیب اعتقادی و عبادی و اخلاقی به صورت ویژه ای پرداخته اند.


چکیده

نفاق پدیده ای است که در همه جوامع قابل پیگیری است یکی از این عرصه ها، عرصه نظری مباحث نفاق است در این زمینه بررسی عوامل ظهورنفاق شایسته پژوهش است. بی تردید طرح این گونه مباحث از منظر دینی می تواند به تحکیم مبانی نظری مطالعات انقلاب اسلامی بینجامد. نفاق در صدر اسلام پدیدهاست که از نگاه بسیاری، معلول ترس و از دید برخی دیگر معلول عوامل متعددی چون طمع ترس تعصب اخلال و ایجاد انحراف در برنامه انبیاست. لازمه این اختلاف آن است که در دیدگاه نخست پیدایش نفاق محدود به مدینه می شود ولی در دیدگاه دوم وقوع آن در مکه پیش از هجرت نیز قابل فرض و اثبات است تدبر در آیات مربوط به منافقان موید دیدگاه اخیر است و در یک نگاه کلی در تمام جوامعی که عده ای منفعت طلب خواهان رسیدن به خواسته های خویش هستند قابل بررسی است.

 

چکیده

اسلام به عنوان جامع ترین و کامل ترین شریعت بایستی توانایی پاسخ به همه مسائل بشری را داشته باشد توجه به کرامت انسانی و حقوق شهروندی و اهتمام، تشویق و دعوت به تعاملات متعالی و ارتباطات سازنده و نیز تحریم و تقبیح معاضدات اجتماعی لغو و معاملات مضر از جمله این امور محسوب می گردد

مسئله حرمت ربا که در ادیان توحیدی و به خصوص اسلام از جایگاه ویژه ای برخودار بوده و به نوعی وجه ممیز اقتصاد اسلامی و سایر مکاتب اقتصادی به شمار می رود فرمان الهی است که در چارچوب بهبود زندگی مادی معنوی نوع بشر و ارتقا بهره وری نهادهای اقتصادی در سطح جامعه قابل بررسی می باشد.

لذا این پژوهش به بررسی قوانین مرتبط با جریمه تاخیر بانکی و مساله مشروعیت و یا عدم مشروعیت اخذ جرایم بانکی پرداخته و همچنین در پی بررسی جایگزین های احتمالی فقهی – حقوقی برای آن مبتنی بر آموزه های دینی و قانون بانکداری اسلامی می باشد.

روش این تحقیق توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه های بود و تکنیک مورد استفاده در آن، فیش برداری می باشد

مطالعات انجام شده حول محور این موضوع نشان داد که بر اساس قانون بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان اخذ جریمه تاخیر بانکی به عنوان راهکاری برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی قانون و رواست و از نگاه قرآن و سنت نیز با توجه به نظر برخی ا فقها نه رباست و نه حیله اس برای گرفتن ریا البته برخی دیگر از فقها این وجه را ربا دانسته و بر اساس استدلالات فقهی با ان مخالف نموده اند

سوال اصلی

دریافت جریمه تاخیر بانکی از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟

سوال فرعی

جایگزین مشروعی برای آن که مورد تایید همه فقها باشد چیست؟

اثار اجتماعی و اقتصادی تاخیر پرداخت های بانکی چیست؟

فرضیه ها

به نظر می رسد عدم مشروعیت جرائم بانکی از نظر همه فقها مورد تایید می باشد

به نشر می رشد قانون بانکداری اسلامی این مساله را تایید میکند

به نظر می رسد چایگزین مشروعی همچون بیمه کردن تسهیلات به جای اخذ جرائم بانکی وجود دارد

به نظر می رسد تاخیر در پرداخت های بانکی باعث سلب اعتماد عمومی اختلال در برنامه های اقتصادی بانک ها

می گردد


چکیده

یکی از مباحث که کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما کاربرد و نقش آن در زندگی قابل انکار نیست آینده نگری و دور اندیشی در زندگی است هرچند از ابتدا انسان ها کم و بیش آن را در زندگانی به کار برده اند اما امروزه جایگاه مهمی در دنیا پیدا کرده است و وارد عرصه های گوناگون زندگی انسان شده است

از انجا که رویکرد صاحبنظران و مکاتب مادی نسبت به آینده تکیه گاه محکمی نداشته و دارای محدودیت ها و نقض فراوانی است لازم است از منظر دینی به خصوص از دیدگاه نهج البلاغه به آن پرداخته شود چرا که رویکرد نهج البلاغه به وحی الهی متصل است و پاسخگوی نیازهای انسان در ابعاد گوناگون خواهد بود لذا پایان نامه حاضر به منظور بررسی رویکرد نهج البلاغه به آینده نگری و دور اندیشی در زندگی انجام گرفت تا رویکرد نهج البلاغه و معارف غنی آموزه های علوی بیشتر شناسایی تقویت و نهادینه گردد و این پرسش ها و مساله مطرح گردید که رویکرد نهج البلاغه به آینده نگری چیست؟ ره آورد و ثمرات آینده نگری و دور اندیشی از دیدگاه نهج البلاغه چیست؟ بر اساس یافته های تحقیق مشخص گردید که چون انسان موجودی هدفمند و عقلانی است می تواند پیامد امور و اقدام های آینده خود را ارزیابی نماید و از میان پیامد های گوناگون مواردی را که متناسب با اهداف و ارزش های خویش هستند بر گزیند.

از دیدگاه نهج البلاغه که متاثر از دیدگاه قرآن است انسان با اختیار و آزادیی که به او عطا شده است می تواند در پرتو معنویت و تقوای الهی به سوی آینده ای مطلوب و مرجح گام نهد.

بر شخص خردمند و درو اندیش لازم است که به تقویت و گسترش عوامل موثر در دور اندیشی پرداخته و خویش را از عوامل بازدارنده در امان نگه دارد زیرا در این صورت بهتر و بیشتر می تواند از ثمرات و ره آورد آینده نگری و درو اندیشی در زندگی بهره ببرد و زندگی توام با نیک بختی و سر افرازی و عاقبت به خیری را برای خویش رقم بزند.

فرضیه ها

فرضیه های که در این پایان نامه به بسط و تشریح آنها پرداخته شده است عبارتند از

رویکرد نهج البلاغه به آینده نگری، رویکردی متنوع و راهگشا همانند: آینده نگری غایت گرا؛ آینده نگری آرمان گرا آینده نگری و حیانی و آینده نگری گذشته نگر است.

از دیدگاه نهج البلاغه آینده نگری و دور اندیشی در زندگی ره آورد و ثمرات متعددی نظیر سلامت ایمنی از ندامت بهره مندی از فرصت عدم تحیر و سرگردانی مهیا و آماده بودن و موفقیت را به دنبال دارد


چکیده
مساله اساسی پژوهش حاضر ، بررسی و تبیین جدال احسن و مذموم از دیدگاه قرآن و تأثیر آن بر
روابط اجتماعی می باشد.
حاصل بررسی ها ی انجام شده نشان می دهد ؛ جدال روشی است برای ایجاد اشکال و ایراد در
گفتار دیگری به منظور ناتوان ساختن و غلبه بر وی ، ویا با هدف منصرف نمودن دیگری از راه و
روش و حتی در رای نظر و باور دانسته اند.حال این چیرگی و برتری جستن ممکن است برحق باشد
یا برباطل ؛ که در صورت اول نوع جدال )احسن( و در صورت دیگر جدال )مذموم(می باشد.
براین اساس دو فرضیه مطرح می شود : فرضیه اول جدال احسن را از دیدگاه قرآن پسندیده دانسته
و موجب تقویت اعتماد و خوشبینی در روابط اجتماعی انسانها می داند.
درفرضیه دوم جدال مذموم از دیدگاه قرآن نکوهیده بوده و موجب بی اعتمادی و بدبینی در روابط
اجتماعی انسانها می شود.
این پژوهش سعی دارد ، به بررسی ادله عقلی و روایی با استناد بر آیات و روایات و متون و نصوص
در دسترس به تأثیر جدال احسن در برقراری امنیت اجتماعی پایدار ، و همچنین تأثیر جدال مذموم
بر بی ثباتی اجتماعی بپردازد.
واژگان کلیدی :
جدل ، مجادله ، جدال احسن ، جدال مذموم ، مِراء،روابط اجتماعی

چکیده:
امروزه با استفاده از حاصل تکنواوژی در زندگی، به آسایش نسبی در اداره ی آن دست یافته ایم؛
اما با وجود همه ی پیشرفتهای علمی و امکانات رفاهی ، هنوز هم از درد جانکاهی رنج مجی بجریم .
این مطلب گواه آن است که انسان علاوه بر آسایش ، نیازمند آرامش نیز می باشد.
در این پایان نامه ، با مراجعه به روشهای تربیتی-اخلاقجی در قجرآن و روایجات و نیجز جمجع آوری
اطلاعات از متون و مقالات اسلامی و منابع روان شناسی، به تبیین الویتهایی مانند: ایمان، تقوا و انجام
فریضه ی نماز به عنوان مهمترین وظایف فردی در کسب فضایل اخلاقی و تفصیل برخجی خصیصجه
های اخلاقی مانند: امانت داری، صداقت، رازداری، محبت، احترام متقابل و کنترل خشم و شیوه های
گفتگوی سالم به عنوان الویتهای اخلاقی جهت ایجاد آرامجش و ثبجات در خجانواده هجای تجازه بنیجان
)متشکل از زن و شوهر( پرداخته شده است.
هدف از این نوشتار، دستیابی به این نتیجه بود که: تعالیم آسمانی و شیوه های عملی رسول گرامی
اسلام صل الله علیه و آله و پیشوایان دینی علیهما سلام ، با رویکجرد اخلاقجی بجه حقجوق و تکجالیف
زوجین و بکارگیری فضایل اخلاقی برای ایجاد و حفظ یک زنجدگی سجالم در عصجر کنجونی و بلکجه
تمامی اعصار، الگوی مناسبی است و به تمام نیازهای فطری و طبیعی انسانها پاسخ می دهد وموججب
حفظ بهداشت و سلامت خانواده و احساس امنیت آنها در دنیا و آخرت است.
واژه های کلیدی: الویتهای اخلاقی ، خانواده ، آیات ، روایات ، محبت ، کنترل خشم ، آرامش


تربیت و اخلاق مهم ترین هدفِ رسالت پیامبران خدا بوده تا بشریت را در مسیر کمال و قرب الهى، که علت غائى آفرینش است، رهنمون باشند.

تربیت و اخلاق، از سوى فلاسفه و اندیشمندان نیز همواره مورد توجه قرار داشته و مکاتب فلسفى و حتى مکتب هاى مادى، هر یک با بینش و فلسفه و اهداف خاص خود از تربیت و اخلاق سخن گفته و اصول و روش هایى را ارائه داده اند، که این خود بیانگر اهمیت این مسئله براى انسان، در همه شرایط و جوامع است.

 

تعداد اسلاید 20 

 

 

تعاریف

انسان و بحران هاى اخلاقى

در جستجوى حل مشکل

اخلاق و تربیت اسلامى

رابطه منطقى تعلیم و تربیت و اخلاق

تعلیم و تربیت در قرآن

موضوع تربیت و اخلاق

قلمرو تربیت و اخلاق

جایگاه تربیت و اخلاق در اسلام

نقش تربیت و اخلاق در ساختار شخصیت انسان

 

 مقدمه

قرآن کریم ،آخرین سروش آسمانی است که پیامبر اکرم (ص)آن را برای بشریت به ارمغان آورده است . این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالی و قوانین استوار ،خبرهای غیبی و اعجاز علمی و. . . معجزه محسوب می شود . و در باب اعجاز علمی مباحثی چون فیزیک ،شیمی ،علوم پزشکی و . . . در آیات قرآن به چشم می خورد و آنچه در این تحقیق مطرح گردیده است مباحث مربوط به بهداشت جسم انسان است که امروزه از مهمترین شاخه های علوم پزشکی محسوب می شود . آن چه در این راستا قابل توجه است این است که اصولاً بهداشت جسمی و روحی در تعالیم انبیاء جایگاه و شیوه ای داشته است تا آن جا که پیشوایان دینی عقل سالم را در بدن سالم بیان نموده اند .

امروزه بهداشت جایگاه رفیعی در بین علوم پزشکی دارد چرا که توجه به امور مربوط به بهداشت موجب سلامت اقشار مختلف جامعه خواهد شد همه شاخه های متنوعی که در بهداشت امروز مورد مطالعه قرار گرفته است همگی در جهت توسعه سلامت و امنیت افراد قرار گرفته است .

 

مقدمه
سپاس فراوان آفریدگاری را سزا است که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات و نیازهای بشر سامان داده و با تدبیر حکیمانة خود آنرا پرورده است.
تحیات و درود نامحدود بر والاترین معلم و مربی انسان یعنی پیامبر گرامی اسلام (ص) که با مدد وحی الهی و کتاب آسمانی، بشریت را به صراط مستقیم و رهنمودهای درخشان فرهنگ و تمدن آشنا ساخته است، و همچنین بر امامان و پیشوایان  راه حق که همواره اهتمام و عنایات خود را بر تعلیم و تربیت جامعة بشری مصروف داشته اند.
موضوع تعلیم و تربیت و روشهای آن ، مطلبی است که از دیر باز و زمانهای بسیار دور توجه بشر را به خود معطوف ساخته و در تمام عصرهای گوناگون زندگانی انسان ما از اهمیت والائی برخوردار بوده است.
علاوه بر پیامبران الهی که رسالت و مسئولیت تعلیم و تربیت جوامع بشری را بعهده گرفته بودند دانشمندان و اندیشمندان هرجامعه و ملتی همگام با آنان در این رهگذر می کوشیدند دانشمندان آن کتابها و رساله های فراوانی در این زمینه ساخته و پرداخته اند، و پیوسته کوششهای آنان هنوز در این زمینه به وضوح چشمگیری ادامه دارد. این ادعا گزافه گوئی نیست زیرا دانش و بینش بنیاد و اساس هرگونه اصلاح و زمینه برای پیشرفت هر جامعه ترقی خواه  می باشد. تعلیم و تربیت است که می تواند این بینش و دانش را برای جامعه تضمین نموده و رسالت نشر علم و تقویت عقل و تهذیب نفوس مردم را بخوبی اداء نماید.
تعریف موضوع تحقیق
تحقیق در زمینه تعلیم و تربیت و روشهای آن در تاریخ تعلیم و تربیت انسان بخصوص جهان معاصر تازگی ندارد ولی با توجه به اهمیتی که روشها برای دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت دارند الخصوص از این نظر دیدگاه معصومین علیه السلام عنوان این تحقیق است.
قسمت عمده ای از مشکلات اخلاقی بر اساس روشهای تربیتی نادرست و غیر اسلامی ایجاد می گردد . مطالعه تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام نشان می دهد تربیت انسان متقی، مؤمن متعهد و خداجو بر اساس روشهای اصول الهی. اسلامی امکان پذیر است. در منابع معتبر اسلامی آیات و روایات بسیاری در زمینه های اصول و روشهای تربیتی اسلام آمده اس


پیشگفتار

انسان تا وقتی که در خانه و کاشانه خود زندگی می کند، و در کوچه بازار برای تهیه امرار معاش زندگی با مردم سر و کار پیدا می کند، با افکار مختلفی روبرو می شود، که این افکار غالبا در محور مادیات دور می زند. گرچه جامعه ی اسلامی ما ایرانیان از یک رشد عقلی و انسانی و اسلامی خاصی برخوردار است که نظریش را در تمام ملتهای جهان کمتر می توان یافت . با وجود این چون بر اثر نیاز به کالاهای روزمره ی زندگی تا حدودی مادیات بر افکار مردم اثر گذاشته و هر کسی را به نحوی به خود مشغول ساخته، لذا هر کسی در شعاع محدوده ی زندگی خود فکر می کند و سخن می گوید. در مقابل این افکار مختلفی که در کوچه و بازار با آن برخورد می کنیم به قدمی فراتر می نهیم، و سری به جبهه های جنگ حق علیه باطل می زنیم و رزمندگان اسلام را که در مرزهای مملکت اسلامی مان ایران بر علیه لشکر کافر کمونیستی عراق جنگیدند ، آن ها را از نزدیک زیارت می کنیم و به روحیه و افکارشان برخورد می کنیم ، می بینیم در آن میدان نبرد، در آن صحرای پرآتش و خون، در زیر سلاح های درون مخرب دشمن ، روح وحدت و انسجام و صفا و صمیمیت در بین حکمفرما بود، و یار و یاور هم بودند برای اسلام و مملکتشان به امر رهبر عزیزمان امام خمینی مدظله ( که به حق فرمان رهبرمان، فرمان ولی عصر امام زمان ارواحنافداه است) عشق می ورزیدند و جان خویش را نثار می کردند و برای شهادت در راه خدا از یکدیگر سبقت می گرفتند. به راستی می توان گفت زندگی اگر هست همان است که آن ها داشتند و دارند. نه ما زیر وقتی که روح صفا و ایمان در جامعه ای زنده باشد و هر کس دیگری را از دیدگاه محبت و ایمان بنگرد و ذهن خود را از تمام مفاسد اخلاقی و عیوب نفسانی پاک گرداند، آن وقت است که هر چه را می بیند به آن عشق می ورزد و با هر که سخن می گوید از آن لذت می برد