پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۷ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

چکیده

شبکه حسگر بی سیم یکی از مهمترین ابزار کسب اطلاعات و درک محیط است، که تحقیقات گسترده ای را به خود معطوف نموده است. با وجود پیشرفت صورت گرفته در این نوع شبکه ها، گره های حسگر به دلیل تعداد زیاد و اندازه کوچک هنوز هم برای تامین انرژی خود، متکی به باتری هایی با توان اندک می باشند. همچنین به دلیل به کارگیری این نوع شبکه ها در محیط های صعب العبور یا خطرناک، امکان شارژ مجدد یا تعویض باتری آنها وجود ندارد و کارایی شبکه ی حسگر به طول عمر این گره ها وابسته است. امروزه در شبکه های حسگر بی سیم، الگوریتم های خوشه بندی می توانند از طریق تقسیم گره ها به خوشه های مجزا و انتخاب سرخوشه های محلی برای ترکیب و ارسال اطلاعات هر خوشه به ایستگاه اصلی، بهترین کارایی را از لحاظ افزایش طول عمر شبکه به دست آورند.

این تحقیق، بر اساس الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر درخت و الگوریتمی تاخیر آگاه شبیه سازی خواهد شد. الگوریتم پیشنهادی علاوه بر همجوشی داده ها می تواند تاخیر در فرآیند جمع آوری اطلاعات را کاهش داده و مصرف انرژی را در حد پایینی نگه دارد حتی زمانی که داده ها قابل همجوشی نباشند. همچنین کارایی بهتر الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم های پیشین نظیر Leach وDADCNS اثبات می شود.

فرضیه ها

  • می توان با بهبود ساختار شبکه مبتنی بر همجوشی داده ها و اصلاح خوشه بندی، باعث کاهش تاخیر و مصرف انرژی شبکه شد.
  • با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، سرخوشه ها و اندازه خوشه ها به نحوی تعیین می شوند که فاصله بین سرخوشه ها و اعضای خوشه به حداقل رسیده و در نتیجه مدت زمان فرآیند جمع آوری داده ها و انرژی مصرف شده در ارتباطات کاهش یابد.

هدف از انجام پژوهش

هدف طراحی ساختار شبکه تاخیری آگاه با همجوشی درون شبکه ای است که انرژی مصرف شده ی ارتباطات داخل خوشه ها را تا حد زیادی کاهش دهد. هدف دیگر تعریف یک جریان بهینه سازی است که فاصله ی ارتباطی داخل خوشه ها را کاهش می دهد. بنابراین هدف نهایی عبارت است از بهبود ساختار پیشنهادی مبتنی بر شبکه ی همجوشی داده ها و خوشه بندی نسبت به چند الگوریتم موجود و همچنین کاهش تاخیر شبکه در یک فرآیند جمع آوری داده ها و پایین نگه داشتن کل مصرف انرژی در شبکه.

 

تعداد صفحات 89 word

 

چکیده :

با گسترش روزافزون شبکه های بی سیم، استفاده از تمامی ظرفیت های آن مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ظرفیت ها ماهیت پخش همگانی رسانه بی سیم است. ظرفیتی که قبلاً به عنوان یک تهدید از آن یاد می شد، امروزه به عنوان یک فرصت مطرح می گردد. ایده مسیریابی فرصت طلبانه که در مطرح شد، رویکردی نو جهت استفاده ی این ظرفیت در راستای مسیریابی بهتر EXOR پروتکلی با نام داده ها در شبکه های مش بی سیم بود که دستاوردهای زیادی در زمینه بهبود توان عملیاتی به همراه داشت. از زمان تعریف این پروتکل تا کنون تغییرات زیادی برای بهبود کارایی، مقیاس پذیری و عملی بودن آن صورت گرفته و موارد دست و پا گیر زیادی از آن حذف شده است. با این حال، ترکیب با کدگذاری شبکه هم قادر به حل موثر مشکل مقیاس پذیری آن نشده است. استفاده از خط لوله برای انتقال داده ها در شبکه روشی برای استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه است. ترکیب مسیریابی فرصت طلبانه با کدگذاری و خط لوله ی داده انجام گرفته ولی مشکلات حل نشده ی زیادی هنوز مطرح است. ما در این تحقیق، مسیریابی فرصت طلبانه، مفهوم خط لوله و پروتکل هایی که از آن استفاده کرده اند را بررسی می کنیم. سپس، در ادامه برای اولین بار EXOR را به صورت خط لوله با استفاده از ACK  های گام به گام در قالب پروتکلی به نام PIXOR پیشنهاد کردیم، که علاوه بر اصول طراحی ساده و توان عملیاتی بالا، بسیار مقیاس پذیر بوده و به صورت موثری تأخیر تحویل بالا در ارتباط با روش های فرصت طلبانه را حذف می کند. همچنین برای تقاضاهای برنامه های کاربردی چندرسانه ای زمان واقعی که نیازمند تأخیر کم و پهنای باند بالا هستند، مناسب می باشد. با استفاده از شبیه سازی OMNET++، پروتکل PIXOR را با EXOR و EXOR-PIPE مقایسه کردیم که نتایج، نشان از توان عملیاتی بهتر، تأخیر تحویل کمتر و عدم حساسیت به پارامترهای شبکه نسبت به پروتکل های مقایسه شده دارد.

 فرضیه ها

1) با استفاده از روش خط لوله کردن داده ها می توان EXOR را برای شبکه های با مقیاس بالا نیز انجام داد.

2) با به کار گیری ACK های های گام به گام می توان همزمان چندین سگمنت ارسالی در شبکه داشت.

3) با توجه به اینکه تمامی خط لوله کردن داده ها، ترکیب مسیریابی فرصت طلبانه و کدگذاری شبکه است، دلیل ندارد که حتماً خط لوله با عملیات کدگذاری انجام شود.

4) بیشتر پروتکل ها به اندازه سگمنت حساس هستند با این وجود می توان پروتکلی تعریف کرد که به اندازه سگمنت حساس نباشد و از این رو قابلیت بهتری از خود نشان دهد.

 

 هدف ها

هدف اصلی در این تحقیق بررسی مسیریابی فرصت طلبانه و ترکیب آن با خط لوله کردن داده ها در شبکه های با مقیاس بزرگ است. به عبارت دیگر، تهیه پروتکلی که منافع مسیریابی فرصت طلبانه را به همراه منافع حاصل از خط لوله کردن داده ها در شبکه های با مقیاس بزرگ داشته باشد و بتوان از  خصوصیات این مسیریابی در چنین شبکه هایی استفاده کرد. اهداف دیگر به صورت زیر می توانند بیان شوند.

1) کاربردهایی که مسیریابی فرصت طلبانه در شبکه های بی سیم دارد به همراه توجه به چالش هایی که مسیریابی فرصت طلبانه با آن روبه رو است.

2) نقش رمزگذاری و مسیریابی فرصت طلبانه در کاهش تعداد انتقال ها و بالا بردن توان عملیاتی شبکه و بررسی مشکلات آن ها در مواجه با شبکه های با مقیاس بزرگ

3) ارزیابی پروتکل هایی که در جهت ارائه خط لوله بر آمده اند و بررسی مشکلات و چالش های آن ها

4) با توجه به اهداف پروتکلی که EXOR را به صورت خط لوله معرفی می کند

5) معرفی ACK های گام به گام به صورت ضمنی برای کمک به ایجاد EXOR برای حصول نتایج مطلوب در مسیرهای تک پخشی طولانی

6) درگیر کردن شبکه به ارسال و دریافت سگمنت های همزمان برای جلوگیری از حالت انتظار برای منبع ارسال بسته ها

 

تعداد صفحات 120 word


چکیده

گسترش بنگاه ها و پیشرفت فناوری، موجب افزایش تعداد مشتریان و در نتیجه رقابت تجاری بیشتر بین بنگاه ه خواهد شد. برای بهبود سودآوری سازمان و ایجاد مزیت رقابتی همراه با انتخاب نوآوری ها آی تی مناسب، لازم است از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان استفاده شود و عوامل موثر زیادی در پذیرش این مقوله نقش به سزایی دارند. لذا پژوهش حاضر ضمن مروری بر ادبیات موضوع، با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس تاثیر چهار عامل فردی، سازمانی، تکنولوژیکی و محیطی را در پذیرش مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بررسی می کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت روش گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش 158 نفر از مشتریان گروه صنعتی دیزل ساز می باشد که از این تعداد 112 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای تایید روایی از نظر خبرگان در این زمینه بهره گرفته شده و برای تایید پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برای چهار فرضیه مناسب است. با توجه به یافته های تحقیق، زمینه های فردی، تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی در پذیرش مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در شرکت دیزل ساز تاثیر مثبت دارد و فرضیات تایید گردید. برای بررسی و  آزمون فرضیات از آزمون های میانگین یک جامعه آماری، تی استیودنت و فریدمن استفاده شده است.

واژگان کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری، نوآوری های فنی و ارتباطی، فناوری اطلاعات.


تعداد صفحات 166 word

 

این پایان نامه بصورت pdf می باشد

برای دریافت فایل word پایان نامه عنوان آن را بهhoopadrayaneh@gmail.com ایمیل بزنید تا پایان نامه به صورت ورد در اختیار شما قرار گیرد

تماس با ما

 

چکیده

امروزه اگر شرکتی بخواهد به سودآوری و موفقیت در عرصه رقابت نایل گردد، لازم است توانایی انطباق

پذیری سریع با تغییرات بازار را داشته باشد. سازمانها برای مقابله با چالشهای بازار کسبوکار، بیش از هر

زمانی به فناوری اطلاعات روی آوردهاند؛ مدیریت فرآیندهای کسبوکار ( BPMs) و معماری سرویسگرا

( SOA ) نمونههایی از همین راه حلهای فناوری اطلاعاتند که با هدف افزایش بهرهوری، انعطافپذیری و

چالاکی سازمانها تکامل یافتهاند. ترکیب SOA و BPM مزایای بسیاری دارد اما هنوز رویکردی برای استفاده

کامل از منافع یکپارچهسازی SOA/BPM وجود ندارد. پیشنیاز ضروری دستیابی به این مهم، ارزیابی بلوغ و

BPM و SOA در سازمان میباشد.

این پژوهش بر روی روش ایجاد سازمانی چالاک و انعطاف پذیر متمرکز است و هدف اصلی آن، توسعه یک

روش مناسب برای ارزیابی بلوغ و تراز همراستایی SOA/BPM در سازمانها، بر اساس قابلیتها و آمادگی

سازمان مربوطه است که از طریق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و موانع همراستایی بر اساس یک مدل

ارزیابی بلوغ همراستایی SOA/BPM بدست خواهد آمد. مدل ارزیابی بلوغ و تراز BPM / SOA حِمسترا ارتباط

مستقیمی با موضوع این پژوهش داشت، اما برای دستیابی به یک پاسخ همه جانبه و سازگار با محیط سازمانی

در شرایط کشور ایران، علاوه بر استفاده از مدل، مصاحبههایی نیز با کارشناسان این حوزه انجام دادیم. این

مصاحبهها فرصت ارائه یک رویکرد مفصلتر در حوزه SOA/BPM و بررسی فاکتورهای مهم در موفقیت

( CSFs ) همراستایی که پیش از این تعریف واضحی از آنها در ادبیات دانشی وجود نداشت را به ما داد. در

نهایت با جمع بندی و تحلیل آنچه حاصل مطالعه ادبیات، مصاحبهها و پرسشنامه بود، به مجموعهای از CSF -

ها و موانع همراستایی دست یافتیم و با درنظر گرفتن آنها توانستیم روشی برای سنجش میزان همراستایی

مدیریت فرآیندهای کسبوکار با معماری سرویسگرا در قالب مدل بلوغ حِمسترا ارائه کنیم. به وسیله تحلیل

نتایج بدست آمده از این مدل توسعه داده شده، قادر خواهیم بود هم بصورت مجزا در هر کدام از ابعاد سازمانی

و هم بصورت کلی، میزان همراستایی SOA/BPM سازمان را ارزیابی کنیم و با توجه به مشخص بودن عوامل

مثبت و منفی در نتیجه بدست آمده، نقشه راهی برای بهبود تراز همراستایی SOA/BPM در سازمان ارائه دهیم.

کلمات کلیدی:

معماری سرویسگرا، مدیریت فرآیندهای کسبوکار،ارزیابی همراستایی، مدل بلوغ همراستایی حِمسترا

 

لیست پایان نامه های مهندسی صنایع

 دانشجویان گرامی

از لیست زیر پایان نامه خود را انتخاب نمود و عنوان و شماره آن را بهhoopadrayaneh@gmail.com ایمیل بزنید تا فهرست مطالب و سایر اطلاعات(هزینه اماده سازی و مدت زمان) به شما اعلام گردد

 

تماس با ما

s01 - انتخاب ترکیب سبد تسهیلات اعطایی برای موسسات مالی با استفاده از تکنیک های بهینه سازی

s02 - ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیم بر اساس فرایند تحلیل شبکه ای فازی و شبکه ی عصبی هوشمند برای انتخاب ماشین ابزار در یک سیستم تولید انعطاف پذیر

s03 - توسعه مدل ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های هوایی داخلی

s04 - طراحی وپیاده سازی مدل مفهومی مدیریت دانش مبتنی بر کارت امتیازی متوازن (BSC) وتئوری بازی با همکاری

s05 - طراحی یک مدل مفهومی شناسایی فرایندهای کسب کار در شرکت های نرمافزاری مبتنی بر ابزار QFD , ANP

s06 - ارائه مدلی مفهومی برای شناسایی فعالیت های اقتصادی با هدف توسعة (GT) استفاده از روش تکنولوژی گروهی خوشه های صنعتی کشور

s07 - ارزیابی اثر سیستم ERP بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر اساس مدل RFM

s08 - توسعه مدل مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر هویت سازمانی

s09 - ارائه یک چارچوب مرحله ای مبتنی بر تلفیق مدل تعالی سازمانی، کارت امتیازی متوازن، تحلیل SWOT برای تدوین نقشه راه سازمانی

s10 - توسعه یک مدل بهینه سازی امتزاج با اهداف طراحی اثرزدا در محیط فازی

s11 - زمانبندی چند پروژ های با هدف کاهش ریسک عدم دسترسی به منابع و هزینه با رویکرد زنجیره بحرانی

s12 - بالانس خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط (نوع اول) با رویکردمحدودیت دوگانه منابع بر اساس الگوریتم زنبورعسل

s13 - ارائه روشی جهت مدیریت ریسک در فرآیند توسع محصول جدید در صنایع خودرو سازی ایران

s14 - مدیریت ریسک در زنجیره تأمین با رویکرد QFD

s15 - طراحی سیستم پشتیبان تصمیم برای بهینه سازی فرآیند نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری در صنایع پتروشیمی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری مارکوف

s16 - ارائه مدلی برای پیشبینی قابلیت اطمینان انسان با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی

s17 - ارائه مدل قیمتگذاری و کنترل موجودی بصورت همزمان برای کالاهای فسادپذیر در زنجیرهتامین سه سطحی

s18 - تدوین مدل پویای چند هدفه مدیریت پرتفولیو (سبد بهینه پروژه ها) در شرایط عدم قطعیت

s19 - بالانس خط مونتاژ U شکل مدل مختلط با رویکرد محدودیت دوگانه منابع بر اساس الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی 

 

 

لیست پایان نامه های  مهندسی صنایع

 دانشجویان گرامی

از لیست زیر پایان نامه خود را انتخاب نمود و عنوان و شماره آن را بهhoopadrayaneh@gmail.com  ایمیل بزنید تا فهرست مطالب و سایر اطلاعات(هزینه اماده سازی و مدت زمان) به شما اعلام گردد

 

تماس با ما

 


لیست پایان نامه های علوم تربیتی

 دانشجویان گرامی

از لیست زیر پایان نامه خود را انتخاب نمود و عنوان و شماره آن را بهhoopadrayaneh@gmail.com  ایمیل بزنید تا فهرست مطالب و سایر اطلاعات(هزینه اماده سازی و مدت زمان) به شما اعلام گردد 

 

تماس با ما

 

 

 

t01 - بررسی رابطه میان دینداری و بهداشت روان دانشجویان

t02 - ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر وپسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات برپایه معیارهای بین المللی

t03 - بررسی تأثیر استفاده از نرمافزار کیفالکترونیکی برانگیزشتحصیلی، مهارتهایپژوهشی و پیشرفتتحصیلی دانشآموزاندختر دوره دوم متوسطه در درس زیستشناسی شهرستان پاکدشت

t04 - بررسی تطبیقی مدار حرکت تربیتی انسان در مکتب اسلام و اگزیستانسیالیسم و نقش آن در آموزش عالی

t05 - بررسی تطبیقی موضوع محیط زیست در کتابهای علوم تجربی و علوم اجتماعی پایه ششم دبستان در کشور های ایران و عراق

t06 - رابطه هوش فرهنگی و نظام ارزشهای مدیران در دانشگاه های شهرستان رفسنجان

t07 - طراحی برنامه درسی برای مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بر اساس نیاز های آموزش آنان

t08 - مطالعه مطلوبیت شیوه مرسوم ارزشیابی اساتید و ارائه الگوی مناسب برای نظام آموزشی دانشگاه پیام نور

t09 - بررسی عوامل موثر بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم در فراگیران آموزش از راه دور

t10 - مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران دبیرستان های شهر مشهد

t11 - تاثیر فیلم های تاریخی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ پایه پنجم ابتدایی شهرستان قم

t12 - رابطه بین سلامت سازمانی با مدیریت دانش مدیران دانشگاه علامه طباطبایی

t13 - مطالعه مهارتهای فراشناختی و رابطه آن با یادگیری از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه شهرنهاوند

t14 - نقش مدارس در ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتماعی از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش منطقه جلگه اصفهان

t15 - مبانی فلسفی تئوری مدیریت z و بروکراسی با تأکید بر مبنای معرفت شناسی 

t16 - بررسی رابطه صلاحیتهای حرفه ای با فرسودگی شغلی معلمان و سبک رهبری مدیران دوره راهنمایی شهر یاسوج

t17 - بررسی روشهای انتقال مؤثر آموزه های مهدویت به کودکان دوره ابتدائی از دیدگاه مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان

t18 - مطالعه رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان

t19 - بررسی میزان اهمیت ویژگیهای مرتبط با کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رشت

t20 - بررسی جایگاه معرفت شناسی فناوری های آموزشی نوین در تعلیم و تربیت و استلزامهای تربیتی آن

t21 - تحلیل محتوای کتاب های داستانی منتشر شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال های 1360 تا 1390

t22 - بررسی رابطه موضع کنترل، هوش معنوی، با انطباق پذیری مسیرشغلی مدیران آموزش و پرورش شهر اصفهان

t23 - تبین سهم رفتار دینی و سبک زندگی و تربیتی والدین بر التزام عملی فرزندان

t24 - رابطه یادگیری سازمانی با سرمایه فکری در مدیران آموزش و پرورش استان تهران

t25 - بررسی رابطه فرایند مدیریت دانش با عملکرد فردی دبیران زن مقطع متوسطه شهر نقده

t26 - ارزشیابی محتوایکتب درسی تعلیمات دینی دوره راهنمایی از حیث به کارگیری علایم نشانه گذاری در سال تحصیلی 88-89

t27 - نیازسنجی آموزشی کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور

t28 -  تحلیل محتوای کتابهای مطالعات و علوم اجتماعی، جامعه شناسی دوره متوسطه مبتنی بر مباحث روز جهانی

t29 - مطالعه سلامت سازمانی و رابطه آن با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس دخترانه منطقع 3 آموزش و پرورش شهر تهران

t30 - ارزیابی سطح خوانایی محتواهای آموزشی تهیه شده برای بیماران در زمینه بیماری های قلبی و عروقی به زبان فارسی

t31 - بررسی و مقایسه دلالتهای تربیتی از نگاه دو مکتبرئالیسم اسلامی و لیبرالیسم

t32 - مطالعه سرمایه اجتماعی معلمان و رابطه آن با سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر ری

t33 - مطالع رابطه عادت های مطالعه با انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مدارس عادی غیر دولتی و تیز هوش دوره اول متوسطه 

t34 - تحلیل جایگاه مولفه های تربیت شهروندی در محتوای برنامه درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره دبستان

t35 - مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان بر پایه دانشگاه محل تحصیل و ویژگیهای فردی با استفاده از مدل آلپورت

t36 - بررسی راهکار های افزایش عزت و کرامت زن مسلمان درعرصه اجتماعی و ارائه مدل تربیتی آن

t37 - رابطه مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی

t38 - بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی وتوانمدسازی کارکنان بیمه ایران شعب استان تهران

t39 - تاثیر استفاده از چندرسانه ای با رویکرد پروژه محور در یادگیری و انگیزه هنرجویان رشته کامپیوتر شهرستان بیرجند

t40 - بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران مراکز پیش دبستانی با رضایت شغلی مربیان آنها در شهر بوشهر

t41 - نقش فناوری آموزشی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسرمدارس(عادی و هوشمند)سال هفتم شهرستان سبزوار

t42 - بررسی و مقایسه دلالتهای تربیتی از نگاه دو مکتبرئالیسم اسلامی و لیبرالیسم

 

 

لیست پایان نامه های علوم تربیتی

 دانشجویان گرامی

از لیست زیر پایان نامه خود را انتخاب نمود و عنوان و شماره آن را بهhoopadrayaneh@gmail.com  ایمیل بزنید تا فهرست مطالب و سایر اطلاعات(هزینه اماده سازی و مدت زمان) به شما اعلام گردد

 

تماس با ما


لیست پایان نامه های حسابداری

 دانشجویان گرامی

از لیست زیر پایان نامه خود را انتخاب نمود و عنوان و شماره آن را به hoopadrayaneh@gmail.com  ایمیل بزنید تا فهرست مطالب و سایر اطلاعات مورد نیاز به شما اعلام گردد

 

تماس با ما

h20 - اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP)

h21 - اثر کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود بر ضریب واکنش سود

h22 - اثر محدودیت های مالی بر مصرف وجه نقد و عملکرد شرکت

h23 - ارتباط سرمایه گذاری و اهرم مالی با سرمایه در گردش عملیاتی شرکت ها

h24 - ارتباط میان نقدشوندگی سهام حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

h25 - ارزیابی انعطاف پذیری مدیریت سود

h26 - ارزیابی رابطه و سودمندی اطلاعات مالی بین سود(زیان) پیش بینی شده در دورهای گذشته سود و زیان بورس

h27 - بررسی اثر محدویت های مالی بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

h28 - بررسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h29 - بررسی ارتباط بین افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h30 - بررسی ارتباط بین اهرم نقدینگی و مدیریت سود واقعی

h31 - بررسی ارتباط بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس

h32 - بررسی ارتباط بین پایداری سود و نوسان پذیری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h33 - بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و هزینه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

h34 - بررسی ارتباط بین مدیریت جریان نقدی و اجزای آن با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

h35 - بررسی ارتباط میان عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

h36 - بررسی تاثیر انعطاف ناپذیری هزینه ها بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر توع صنعت)

h37 - بررسی تاثیر بدهی اندازه شرکت و نقدشوندگی بر سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h38 - بررسی تاثیر برخی از سازوکارهای نظام راهبری بر اظهارنظرحسابرس مستقل درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h39 - بررسی تأثیر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر وضعیت مالی شرکتهای خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h40 - بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابدرای مدیریت

h41 - بررسی تاثیر محافظه کاری بر کیفیت سود وعملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

h42 - بررسی تاثیر نسبت های مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h43 - بررسی رابطه بین اظهار نظر حسابرسی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h44 - بررسی رابطه بین انحرافها و نوسان های سود با بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

h55 - بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت های واقعی و تصمیمات صاحبکاران در رابطه با چرخش حسابرسان

h56 - بررسی رابطه بین سهامداران نهادی و حق الزحمه حسابرسی

h57 - بررسی رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h58 - بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی با ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h59 - بررسی رابطه فشار مالی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران 

h60 - بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادر تهران

h61 - بررسی علل فساد مالی مصرف کنندگان بودجه و رتبه بندی آنها با ماتریس رتبه ای

h62 - بررسی عوامل تاثیرگذار بر مانده منابع و هزینه های تامین مالی حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن

h63 - بررسی عوامل تعیین کننده مدیریت سود در بورس ارواق بهادار تهران

h64 - بررسی کاربردی مدل های مالی پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h65 - بررسی مهمترین عوامل موثر بر مشارکت مردم در بازار سرمایه بورس ارواق بهادار

h66 - بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی

h67 - بررسی شاخص قدرت نسبی( RSI )و تاثیز آن در پیش بینی قیمت سهام در شزکت های پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار

h68 - پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

h69 - تأثیر اطلاعات درآمد و جریان های نقدی عملیاتی بر پیش بینی جریان های نقد عملیاتی آتی

h70 - تاثیر سطح حسابداری سرمایه انسانی بر تصمیمات سرمایه گذاری توسط مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h71 - تاثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود شرکت های بورس تهران

h72 - تاثیرتخصص حسابرس درصنعت برریسک پذیری شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

h73 - حجم معاملات سهام و تاثیر آن در پیش بینی قیمت های سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

h74 - رابطه بین ناکرایی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی

h75 - رابطه بین نقدینگی،حاکمیت شرکتی و ارزشیابی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h76 - رابطه تورم و رشد اقتصادی با پایداری سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود

h77 - رابطه ساختار هیات مدیره با بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h78 - رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری

h79 - سهام شناور آزاد و تاثیر تغییر در میزان آن بر بازده سهام و نقد ینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

h80 - مطالعه تاثیر رقابت حق الزحمه حسابرسی مستقل برکیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی در بخش خصوصی و دولتی

h81 - مقایسه رابطه مستقیم کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی و تاثیر تعدیل شده این دور متغییر عذم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشجویان گرامی

از لیست زیر پایان نامه خود را انتخاب نمود و عنوان و شماره آن را به hoopadrayaneh@gmail.com  ایمیل بزنید تا فهرست مطالب و سایر اطلاعات مورد نیاز به شما اعلام گردد

 

تماس با ما