پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۱۸ مطلب با موضوع «پاورپوینت» ثبت شده است


مفهوم احترام

}از ریشه حرم گرفته شده که به معنای حرمت نگه داشتن است.(لغت نامه دهخدا) البته این واژه به معنای آن چه که هتک و شکستن آن ناروا باشد نیز آمده است.(صحاح اللغه) از این رو حرام هر چیز و یا کاری است که انجام دادن آن ممنوع و ناروا باشد و یا حرم هر جایی را می گویند که انجام دادن برخی از اموری که در جاهای دیگر جایز است ، در آن جا نادرست است.(مفردات راغب اصفهانی)
}حرمت شخص به معنای چیزی است که شخص از آن حمایت می کند و حریم شخصی نیز مواردی اختصاصی است که دیگران نمی توانند در آن دخالت کرده و وارد شوند.
}احترام در اصطلاح عرفی به معنای گرامی داشت و بزرگداشت و تعظیم شخص است که بی ارتباط به معنای لغوی آن نیست زیرا شخص ، جا یا زمان محترم دارای حرمت و حریمی است که حفظ آن لازم و هتک آن نارواست و هدف از آن رعایت حقوق بشر، احترام به ارزش های انسانی، روش و سلوک نیک در برابر شخص و اجتناب از توهین ، عقده و سایر رفتارهای غیر انسانی می باشد..
}ناگفته نماند که واژه احترام به این معنا و مفهوم به صراحت در قرآن به کار نرفته است . به این معنی که هنگامی که خداوند نفس(انعام آیه)و یا خانه(مایده آیه)و یا ماه (توبه آیه )و مانند آن را محترم می شمارد، از آن این استباط می شود مه می بایست مورد احترام و تعظیم قرار گیرد.
}منشا احترام به هر چیزی را باید در نحوه ارتباط آن با خدا دانست . هر چیزی که انتساب آن به خدا قوی تر و نزدیک تر باشد از احترام بیش تری برخوردار است و انسان دارای این ویژگی است زیرا تنها موجودی است که روح خدایی خاصی دارد و این امکان به او بخشیده شده است تا از همه اسمای خدا برخوردار گردد و به همین سبب خلافت الهی را به عهده گیرد.


فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 16 اسلاید                   مفهوم احترام }از ریشه حرم گرفته شده که به معنای حرمت نگه داشتن است.(لغت نامه دهخدا) البته این واژه به معنای آن چه که هتک و شکستن آن ناروا باشد نیز آمده است.(صحاح اللغه) از این رو حرام هر چیز و یا کاری است که انجام دادن آن ممنوع و ناروا باشد و یا حرم هر جایی را می گویند که انجام دادن برخی از اموری که در جاهای دیگر جایز است ، در آن جا نادرست است.(م ...

تنوع و گوناگونى زندگى ماهیان بر روى آب سنگ‏هاى مناطق حاره را فقط مى‏توان حیرت‏آور نامید به طوری که:

1- در برخی مکان‏ها بین %40- %30همه گونه‏ هاى ماهیان به‏طریقى با این آب‏سنگ‏ها در ارتباط هستند و

2- این احتمال وجود دارد که در هر مکانى از 250تا 2200 گونه ماهى بر روى مجموعه‏ هاى اصلى آب‏سنگ‏ها یا نزدیک آنها وجود داشته باشند.

بیشترماهیانى که بر روى آب‏سنگ‏ها یافت مى‏شوندجزء:

- خاربالگان هستند

- و سازگارى‏هاى فوق‏العاده‏اى براى حفظ و نگهداری خود در یک محیط پر ازدحام کسب نوده اند.

فرایند های تکاملی پیچیده ای برای ایجاد ساختار پیچیده ی اکوسیستم های آب سنگ های مناطق حاره شکل گرفته است در حقیقت:

نتیجه میلیون‏ها سال تکامل توأم بین

* ماهیان

* بى‏ مهرگان

*و جلبک‏هاى آنهاست


دریافت فایل

ماهى ازون‏برون
ریشه‏شناسى: نام اختصاصى استلاتوس یک کلمه لاتین به‏معنى پوشیده‏شده توسط ستاره است. این نام مشخصا به ماهیان ازون‏برون داده شده است، زیرا صفحات استخوانى‏اى plates که سطح بدن آنها - را پوشانده‏اند، ظاهر ستاره‏اى‏شکل دارند.
توصیف: شعاع‏هاى غیرمنشعب باله پشتى = 40-45شعاع‏هاى غیرمنشعب باله مخرجى = 22-35صفحات استخوانى پشتى = 9-16صفحات استخوانى جانبى = 26-43صفحات استخوانى شکمى = 9-14خارهاى آبششى = ) 24-29هکل و کنر، 1858برگ، 1932aو 1948بورزنکو، 1942هولچیک، .(1959پوزه طویل و باریک است و از سطح پشتى شکمى فشرده شده است. طول پوزه %59تا %65طول سر است )چوگونوف و چوگونوا، .(1964این ویژگى به‏وضوح ماهى ازون‏برون را از اعضاى دیگر جنس آسیپنزر تفکیک مى‏کند. بدن این ماهى در بین ردیف‏هاى صفحات استخوانى، از صفحات ستاره‏اى‏شکل پوشیده شده است. سبیلک‏ها کوتاه و فاقد رشته هستند. لب پایینى در ناحیه میانى شکاف‏دار است. غشاى آبششى به گلو متصل است. شعاع اول باله سینه‏اى ضعیف است. ماهیان ازون‏برون حداکثر به طول کل 218سانتى‏متر مى‏رسند و حداکثر وزن آنها 54کیلوگرم است )بورزنکو، (1942اما معمولا محدوده طولى آنها بین 100تا 120سانتى‏متر و محدوده وزنى‏شان 6-8کیلوگرم است )بانارسکو، .(1942محدوده وزن و طول ماهیان ازون‏برون که در رودخانه ولگا در بین سال‏هاى 1967تا 1974صید شده‏اند، از 126تا 152سانتى‏متر و 6/2تا 12/7کیلوگرم متغیر بوده است )اسلیوکا و دوگوپول،

مدیریت توسط مالکین اماکن ورزشی اینگونه اماکن در غالب باشگاه های کوچک هستند که مدیریت در آن ها پیچیده نخواهد بود. هدف اینگونه اماکن کسب درآمد و سودآوری از سرمایه گذاری است.
 مدیریت توسط یک نهاد دولتی یا موسسه وابسته به دولت= مالکیت اکثر آنها دولتی است مثل مجموعه ورزشی آزادی، شهید شیرودی، انقلاب و ... اینگونه اماکن وسیع بوده و برای ادامه حیات مستلزم مدیریت اماکن ورزشی هستند.
 مدیریت توسط مستاجرین: این نوع مدیریت به افراد حقوقی یا حقیقی اجاره داده می شود و مستاجرین آن را اداره می کنند.

•دارای دو راستة آزادماهی شکلان (Salmoniformes) و
• اردک ماهی‌شکلان (Esociformes) است.
•این فوق راسته دارای 310 گونه و 3 راسته است.
•ماهیان این راسته‌ها فاقد خار هستند.
•بسیاری از آنان دارای یک بالة چربی هستند،
• بالة شکمی آنها در موقعیت شکمی قرار دارند
•و از بالة سینه‌ای بسیار جدا افتاده‌اند (کمربندهای شانه‌ای و شکمی ارتباطی با هم ندارند).
 
محل قرار گرفتن این باله ها بر روی قسمت‌های پایین بدن است.
فلس‌ها دایره‌ای هستند.
•آرواره‌های بالا واجد هر دو استخوان فکی و پیش‌فکی (قابل بیرون زدن نیست) است.
کیسة شنا با روده ارتباط دارد (جزء ماهیان فیزوستوم‌اند).
•سه وضعیت متفاوت دارند؛‌
• ماهیان شکاری که در آب شیرین هستند.
•یک سری در آب شور و شیرین‌اند
•و دسته دیگر در آب دریاها به سر می‌بر


ز نظر تقسیم‌بندی قارچ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: اول، گندیده‌خوار (Saprophyte) که بر روی مواد بی‌جان و ... رشد می‌کنند؛ و دوم، انگلی (Parasitic). بهرحال تقسیم‌بندی مطلقی نیست و می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. قارچ‌ها همگی هتروتروف هستند. از طرفی مانند جانوران نیز نیستند لذا در سلسلة Monera تقسیم‌بندی می‌کردند. از جمله داشتن  دیوارة سلولی که در سلسله جانوری دیده نمی‌شود. هر سلول قارچ دارای یک یا چند هسته است که اندازة هر یک کوچک است
و دارای دیوارة سلولی حاوی سلولز، ترکیب کیتین و کالوز است.
معمولاً آنزیم‌های گوارشی در اطراف خود ترشح کرده و غذای خود را هضم می‌کنند.

باکتریها، موجودات زنده تک سلولی هستند که با تقسیم دوتایی تکثیر حاصل می‌کنند.این عوامل معمولاً به سه شکل دیده می‏شوند: میله‌ای (با سیلوس)، کروی (کوکسی) و مارپیچی (اسپیریلوم) .عوامل بیماریزای باکتریایی در ماهیان، عموماً میله‌ای شکل هستند.فقط تعداد محدودی کروی هستند و اشکال مارپیچی، تاکنون شناخته نشده‌اند.این عوامل، یک دیواره سلولی دارند که شکل سلول را حفظ می‌کندوهمچنین یک غشاء داخلی، که سبب می‌شود تا مواد غذایی و متابولیتها، در داخل باکتری انتشار یابند.باکتریهای جنس مایکوپلاسما (باکتریهایی که دیواره سلولی ندارد) نیز، به طور نادر گزارش کرده‌اند و گونه‌هایی که ماهیان را آلوده می‏کنند، عامل ایجاد اپی تلیو سیستیس هستند.برخی از عوامل بیماریزای باکتریایی در ماهیان، کپسولهایی به دور خود ایجاد می‏کنند که معمولاً ایجاد این کپسولها، به حدت آنها بستگی دارد.تعداد زیادی از باکتریهای بیماریزا، تاژکدارند و از آن، برای حرکت استفاده می‏کننداما برخی از آنها، فاقد آن هستند.برخی نیز با خم و راست شدن و سرخوردن حرکت می‏کنند.

چکیده

در زمینه تکنولوژی ارتباطات هرکسی امروزه در مورد پتانسیل فراوان ارتباطات ماشین به ماشین صحبت می نماید و سعی در تصویرسازی این پتانسیل به روش خودشان دارند.کمبود استانداردهای معمول خیلی برای این تکنولوژی نوظهور مضر می‌باشد و این اصلیترین دلیل عدم علاقه برای سرمایه گذاری در این حوزه محسوب می‌شود. با توجه به وجود چندین تکنولوژی متفاوت که هر کدام می توانند بالقوه برای ارتباطات ماشین به ماشین مورد استفاده قرار بگیرند، مطالعه تکنولوژیهای گوناگون و معین کردن الزامات انتخاب یکی به جای دیگری مورد نیاز به نظر می‌رسد.

سیستم عامل اشیا به هم متصل تلاشی چشمگیر در راستای ارائه نوعی استانداردسازی برای ارتباطات ماشین به ماشین است. در حقیقت سیستم عامل اشیا به هم متصل را می‌توان یکی از اولین مراحل به سمت یک سیستم استاندارد شده ماشین به ماشین دانست. سیستم عامل اشیا به هم متصل نقش اساسی در دیدگاه آینده برای ارتباطات ماشین به ماشین دارد و در نتیجه به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. ایده مرتبط کردن هر شیای از طریق اینترنت سبب گشودن درهای جدیدی برای اپراتورهای شبکه مخابراتی و ارائه دهندگان سرویس می‌شود. در نتیجه، تحقیقات مهمی امروزه انجام پذیرفته تا قابلیتهای ارتباطات ماشین به ماشین را به عرصه ظهور برساند. هدف سیستم عامل اشیا به هم متصل فراهم آوردن بستری عام برای ارتباطات اشیا و ابزارهای موبایل است.به هر حال هرتکنولوژی نوینی، چالش‌هایی جدید با خود به همراه می‌آورد که در مورد اینترنت اشیا ملاحظات امنیتی و قابلیت اطمینان پذیری یکی ازآنهاست.قابلیت اطمینان پذیری یک سیستم توسط قابلیت اطمینان پذیری تک تک اجزای آن متصور می‌شود. استفاده از افزونگی به منظور ارتقای قابلیت اطمینان یک سیستم آنقدر که به نظر می‌رسد، جزیی نیست. این موضوع همیشه مورد خطاب در زمینه سود و هزینه خواهد بود.

در این تحقیق سعی شده است که با بررسی جنبه های غیر عملکردی تاثیرگذار بر قابلیت اطمینان پذیری و شناسایی خطاها قابلیت اطمینان پذیری سرویس نمونه مورد ارزیابی قرار گیرد

پیشوند نانو به معنای یک میلیاردیم است. بنابراین نانو فناوری در حوزه هایی کار می کند که در آنها ذرات در محدوده نانومتر هستند. به عبارت دیگر، این فناوری با ساختارهای متنوعی از مواد سروکار دارد که ابعادی در محدوده یک میلیاردیم متر دارند.

 

تعداد اسلاید 29

 

 مقدمه

اثرات نانو مواد روی سلامت انسان و ایمنی افراد

نکات قابل توجه در نمونه برداری از NPs

دستگاه ها و روش های نمونه برداری

شمارشگر ذرات

مثال هایی از این نمونه بردار

تشخیص الکتریکی

فوتومترها

پمپ نمونه برداری فردی

تعیین سایز: حسگر تحرک الکتریکی

شمارشگر های نوری

اندازه گیری ذرات با روش پراکندگی استاتیک نور لیزر

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی  فناوری نانو

 (TEM)میکروسکوپ الکترونی عبوری

تفنگ الکترونی

نتیجه گیری

 

 

 از آنگاه که مردمان غارها و اشکفت‌های کوهساران را رها کردند و در دامنه کوهها و میان دشتها پراکنده شدند نخستین چیزی که ناگزیر از فراهم کردن آن بودند سرپوشیده‌هائی بود که بتواند مانند غار پناهگاه آنان باشد.اگرچه در روزهای نخستین نیازی به شبستانهای گسترده نبود و همین که پناهگاهشان خانواده کوچکی را در زیر آسمانه خود جای میداد خوشنود بودند ولی دیری نپائید که خانواده‌های کوچک بهم پیوستند و دسته و گروههائی تشکیل دادند که کند کوچکی که در دل زمین کنده بودند یا آشیانه و کلبه مختصری که با چوب و شاخ و برگ و خار و خاشاک برپا شده بود نمیتوانست دسته یا گروهی را سرپناه باشد. نیاز به سرپوشیده‌‌های گسترده دیرک و ستون را پدید آورد و شبستانها و نهانخانه‌ها و تالارهای چهلستون جای کلبه‌های نئین و چیرهای چوب‌پوش و کندهای غار مانند نشست ولی وجود تعدادی زیاد دیرک و ستون (که طبعاً در آغاز بسیار بهم نزدیک بود) مانع دید میشد و بویژه هنگام برگزاری آئین‌ها و جشن‌ها و میهمانیها این کم‌وکاست بیشتر بچشم 


تعداد اسلاید 92

به همراه 75 صفحه word