پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

چکیده

انتخاب گزینه ها با درنظر گرفتن تمامی ابعاد آن همواره یکی از بزرگترین موارد در تصمیم گیری ها است. در این میان استفاده از ابزاری که بتواند این انتخاب را به طور ساختار یافته ای هدایت نماید بسیار سودمند است. در این پژوهش، مهندسی ارزش در کنار روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یک ابزار، جهت انتخاب بهترین گزینه نوع سد،‌ بهترین نوع سرریز، بهترین نوع تجهیز کارگاه و همچنین بهترین نوع سیستم انحراف استفاده شده است. برای انجام این کار سه معیار هزینه اجرا، زمان اجرا و عملکرد به عنوان شاخص های اصلی تصمیم گیری در نظر گرفته شده اند. با توجه به نتایج بهترین گزینه هر کدام از آیتم ها مشخص گردید.

مقدمه پژوهش

امروزه با رشد و شکوفایی دانش مدیریت، سازمان ها، کارخانجات، شرکت ها و کلیه بنگاه های اقتصادی با هدف افزایش بهره وری و نهایتا سودآوری، به دنبال استفاده از تکنیک ها و روش های نوین بهبود هستند. اما علیرغم تصور برخی از مدیران و صاحبان صنایع، پیاده سازی این روش ها همواره و در هر شرایطی به موفقیت و بهبود ختم نمی شود چرا که هر یک از این الگوها و روش ها منطبق با شرایطی خاص و از پیش تعیین شده طراحی شده اند و به اتکا کارایی یک روش در یک ساختار نمی توان آن روش را به عنوان نسخه ای جامع برای تمامی ساختارها تجویز نمود. از این رو لازم است قبل از اقدام به اجرای هر یک از روش ها و الگوها،‌ مطالعاتی در بابا امکانپذیری اجرای آن روش در سازمان صورت پذیرد [1].

بیان مساله پژوهش

امروزه با توجه به افزایش جمعیت بشر و بالا رفتن سطح انتظارات زندگی جهت نیل به زندگی مرفه تر، برداشت از منابع کره زمین به صورت روزافزون افزایش می یابد. با توجه به اینکه منابع کره زمین محدود می باشد بایستی راهکارهایی را به کار برد تا بتوان حداکثر استفاده را از امکانات موجود برد. یکی از مهمترین عوامل توسعه صنعت،‌ کشاورزی و شهرنشینی در هر منطقه بر طرف نیاز آبی است که روش های مختلفی برای استحصال آن از طبیعت وجود دارد که مهمترین آنها احداث سدهای بزرگ مخزنی می باشد. این نکته حائز اهمیت است که ساخت سدهای بزرگ هزینه های فراوانی را به دولت ها و مردم تحمیل می نماید و به صورتی که اثر آنها در زندگی روزمره محسوس می باشد. به همین خاطر بایستی تمام تلاش خود را جهت استفاده حداکثری از امکانات برد.

هدف از این تحقیق رفع نگرانی های موجود در زمینه تامین منابع آبی منطقه طرح با کمترین هزینه با توجه به تکنیک های مهندسی ارزش می باشد.

مهندسی ارزش یکی از موفق ترین متدلوژی های مساله،‌کاهش هزینه و بهبود عملکرد کیفیت است. رویکرد کارکردگرای مهندسی ارزش، سرعت بالای به نتیجه رسیدن آن و راه حل های اجرایی که ارایه می کند، از وجوه تمایز آن در مقایسه با دیگر تکنیک ها و روش های مهندسی است. یکی دیگر از رموز موفقیت مهندسی ارزش، انجام کار تیمی است، تیمی که با هدف مشترک و با تخصص های مختلف، کارکردهای کل پروژه یا محصول را بررسی می کند و با بهبودی خلاقانه،‌ جایگزینی کم هزینه تر برای آن پیشنهاد می دهند.


چکیده

آب یکی از منابع مهم و محدود در تولیدات مختلف صنعتی و غیرصنعتی محسوب می شود. این اهمیت تا جایی است که در جهان، ادبیات آب مجازی در جهت تبیین جایگاه آب و کاربردهای آن در قالب مفاهیمی چون تجارت آب مجازی مطرح شده و به شدت مورد توجه قرار گرفته است. همچنین یکی از روش هایی که اقتصادی بودن تولید یک محصول در داخل کشور را با آن می توان بررسی نمود، مزیت نسبی تولید است که بر اساس هزینه های تولید محصول محاسبه می شود. از طرفی، تامین مواد پروتئینی که برای بدن انسان ضروری است، از طریق تولید محصولات پروئتینی ای است که نیازمند مصرف آب و به تبع آن هزینه های فرآیند تولید محصول می باشند. لذا، در موقعیت کنونی که هم با عدم مدیریت درست مصرف آب در تولید مواجهیم و هم می بایست به سمت خودکفایی در تولید محصولات و به تبع آن تامین امنیت غذایی و تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، ضروری است تا الگوی تامین پروتئین سبد غذایی خانوار ایرانی را با توجه به دو مولفه کاهش آب مجازی و کاهش هزینه تولید اصلاح نموده تا سلامت و رفاه جامعه را از مسیر تحقق امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد نماییم. در این تحقیق از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) برای بررسی مزیت نسبی تولید شش محصول پروتئین حیوانی (گوشت گاو، گوسفند، مرغ، ماهی، تخم مرغ و شیرخام) در سال 1392 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که هر شش محصول پروتئین حیوانی دارای مزیت نسبی بوده اند. درجه مزیت تخم مرغ از همه محصولات بیشتر بوده و گوشت گوسفند کمترین درجه مزیت را داشته است، در حالی که تخم مرغ به مقدار کمی، آب مجازی بیشتری از گوسفند مصرف می کند. همچنین شاخص های حمایتی نشان از حمایت نهاده ای و درآمدی دولت از تولید گوشت ماهی، مرغ و گوسفند و عدم حمایت از تولید گوشت گاو، شیر و تخم مرغ دارد. از دیگر نتایج این پژوهش، تعیین شاخص های مهم اصلاح الگوی تولید محصولات پروتئین حیوانی و رتبه هر شش محصول در این شاخص ها است که می توان از هر کدام به عنوان یک سناریوی اصلاح الگوی تولید با توجه به سیاست های موردنظر، بهره برد و یا می توان با استفاده از برنامه ریزی خطی، یک الگوی جامع تولید را با درنظر گرفتن همه این شاخص ها ارائه نمود.

کلمات کلیدی: امنیت غذایی، خودکفایی، آب مجازی، محصولات پروتئینی، نیاز پروتئینی، هزینه تولید.


چکیده

موضوع این پژوهش بن مایه‌های اساطیری ابر و باد در شاهنامه فردوسی و گرشاسب نامه اسدی طوسی می‌باشد. این دو منظومه اثر حماسی هستند ولی در جای‌جای آن‌ها بن مایه‌های اساطیری فراوانی دیده می‌شود. از جمله بن مایه اساطیری ابر و باد که موضوع رساله حاضر می‌باشد. بررسی اسطوره باد که از ایزدان مشهور و نیرومند است. باد که شامل باد خوب و باد بد است. باد خوب و جنبه‌یایگریش و کمک به پهلوانان و شاهان، شاهنامه و گرشاسب نامه و باد بد و جنبه ویرانگریش که نمودی از دیوان شاهنامه است و همچنین بررسی اسطوره ابر که خود ابزاری مینوی است و نمادی است برای زن و باروری. که به‌طور مفصل در رساله حاضر شرح و توضیح داده شده است.

این پژوهش در هفت فصل تهیه و تنظیم شده است که به ترتیب عبارت است از: کلیات تحقیق، اسطوره و حماسه، چهارعنصر، باد، فرمانروایان باد، ابر و ابر و بادهای جادو انگیخته.

نتیجه کلی این پژوهش این است که بن مایه اسطوره ابر و باد در شاهنامه و گرشاسب نامه به‌وفور آمده است و ایزباد زمانی خدای غالب آریاییان بوده که او را ستایش می‌کردند و جادو سازان با آوردن باد و ابرهای سیاه چشم دشمن را از می‌انداختند که نمونه‌هایی از این جادو سازی در این دو منظومه آورده شده است.

واژهای کلیدی: شاهنامه- گرشاسب نامه- اسطوره- ابر- باد

مقدمه

اساطیر نشان دهنده فرهنگ و نحوه تفکر مردمان در دوران‌های کهن است؛ زبان گویای تاریخی است که از دوران‌های پیش تاریخی؛ سخنگوی بازمانده‌های گران‌بهایی است که از دل خاک‌ها بیرون کشیده می‌شود یا در دل سنگ‌ها و کوه‌ها یافت می‌گردد. اساطیر نماینده‌ی تداوم زندگی فرهنگی یک ملت و به‌نوعی تاریخ آن است.

پیشینیان بر این باورند که جهان از چهار آخشیج یا عنصر بنیادین به وجود آمده است. چهار عنصر سازنده آب و آتش و باد و خاک که دارای اساطیر جالب و فراوانی در سراسر جهان هستند و زمانی هر کدام دارای خداوند و ایزدی بوده‌اند و هر کدام از شاهان و آفریده‌های اهورامزدا از آن‌ها درخواست کمک کرده‌اند. از بین این چهار آخشیج آتش و باد مذکر یا نرینه و آب و زمین (خاک) مؤنث یا مادینه هستند.

از چهار عنصر بانام‌های دیگری نیز یاد شده است مانند چهار مادر- چهار بیخ- چهار ارکان- چهار گوهر- چهار بالشت- چهار پدر و ...