پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

چکیده
ارتباطات در بازاریابی نقش عمدهای در ایجاد وفاداری به برندهای مختلف ایفا مینماید و با افزایش
ارتباطات بین شرکتها و مشتریان آنها، بر قدرت و وفاداری به برند این شرکتها افزوده میشود. از میان
ابزارهای مختلف ارتباطی، تبلیغات و فعالیتهای ترفیعی همواره دارای نقش کلیدی بودهاند. با افزایش
رقابت و مطرح شدن پدیدههایی مانند بازارهای جهانی صنایع داخلی هر کشور به منظور باقی ماندن در این
عرصه باید مزیتهای رقابتی خود را افزایش دهند. یکی از ابزارهای راهبردی که موجب تعهد و تکرار
مصرف، افزایش ارزش اقتصادی برای سهامداران و گسترش دامنه فعایتهای اقتصادی فراسوی مرزهای
جغرافیایی میشود وفاداری به برند است. با توجه به اهمیت وفاداری به برند برای شرکتها، بررسی اینکه
عناصر آمیزه بازاریابی چگونه و به چه نحوی برای برند وفاداری ایجاد میکنند، امری ضروری است. هدف
از این تحقیق بررسی نقش تبلیغات و ترفیعات فروش بر وفاداری به برند پگاه گلستان در شهرستان گرگان
میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مصرفکنندگان در سطح شهر گرگان که نامحدود در نظر گرفته شده
طبق جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب
شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه استاندارد
پژوهش بویل و همکاران استفاده شد و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. اطلاعات
لازم در محیط نرم افزاری لیزرل، با اعمال آزمونهای مدل معادلات ساختاری و تحلیل عامل تاییدی، با
توجه به فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشانگر این امر
است که هزینه تبلیغات، نگرش نسبت به تبلیغات، ترفیعات نقدی و غیر نقدی با تاثیر گذاری بر ابعاد ارزش
ویژه برند بر ارزش ویژه برند تاثیر گذارند. همچنین آگاهی از برند با کیفیت ادراک شده و تداعیکنندههای
برند به صورت مستقیم و کیفیت ادراک شده و تداعیکنندههای برند بر وفاداری به برند نیز تاثیردارد.
کلید واژهها: تبلیغات، ترفیعات فروش، ابعاد ارزش ویژه برند(آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده،
تداعیکنندههای برند، وفاداری به برند)

 

دریافت فایل

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">